torsdag 13 oktober 2011

Inga sexuella övergrepp i Tyresö?

Tidigare i år avslöjade Patrik Sjöberg att han i unga år utsatts för sexuella övergrepp av sin tränare.

I debatten som följde diskuterades frågan i Tyresö kultur- och fritidsnämnd. Nämnden gav även förvaltningen i uppdrag att inventera läget i kommunens föreningsliv och komma med förslag på aktiviteter som kunde hjälpa föreningarna i arbetet med detta svåra ämne.

Ett resultat av detta uppdrag blev en inbjudan till samtliga föreningar, inklusive föräldrar, att komma på en gratis föreläsning och dialog kring dessa frågor.

Efter olika former av kallelser och påminnelser summerades antalet anmälda till en.

Ja, du läste rätt. En, uno, ein, one....

Mycket, mycket tråkigt och nedslående tycker jag. 
Jag vet att som ledare i föreningslivet har man almanackan fulltecknad, men att varje förening skulle skicka en representant kring ett mycket viktigt ämne, är väl inte för mycket begärt. Eller?

Det obefintliga intresset väcker såklart en del frågor.

Betyder det att alla föreningar i Tyresö har väl fungerande rutiner för att upptäcka och hindra sexuella övergrepp?

Jag hoppas det, men är långt ifrån säker.

Som den borne optimist jag är, hoppas jag att ointresset beror på dåliga rutiner för informationsspridning i föreningslivet istället. 

För är det så att föreningarna inte vill, eller har tid, att förkovra sig i ett så här angeläget ämne, har man lång väg att gå, trots värdegrunder och fina policys.


Relaterat: DN, DN, AB, SvD.

2 kommentarer:

Cobran sa...

Måste hålla med om att det är bedrövligt av våra idrottsföreningar.

Har själv varit drivande i en dylik process när jag var ung och ovan ledare. Det tog en ända med förskräckelse där en enig föräldragrupp sa åt mig att gå hem och "avdramatisera Rolf homosexualitet". Den drabbade killen satt och grät i köket och fick antagligen en massa skit av föräldrarna också.

Tycker att kommun inte ska skicka inbjudningar till sånt här i fortsättningen, de borde kalla dit dom. Vill de ha föreningsbidrag så ska de kunna säkra ungdomarnas säkerhet så långt det går.

Skralt av en förenings som TFF som dessutom kör med devisen Juste Framtid, det blir sällan det för en person som blir utsatt för dylika saker.

Dick Bengtson sa...

#Cobran# Egentligen är jag mot att villkora föreningsbidragen, men kanske du har en poäng i det här fallet.
Vi får diskutera saken vidare i nämnden.