onsdag 19 augusti 2009

Föräldrarnas ansvar för sina barn

I gårdagens DN Debatt går folkpartisterna Lotta Edholm och Jan Jönsson ut och kräver en tuffare lagstiftning gentemot de föräldrar som på olika sätt missköter sina barn.
Bakgrunden är den s k Barnskyddsutredningen som lämnat sitt förslag till ny lag om stöd och skydd för barn och unga.
Firma Edholm & Jönsson pekar på några situationer som inte omfattas av utredningens förslag, möjlighet för andra att polisanmäla barns rymningar, föräldrar som ”rymmer” utomlands med sina barn för att undkomma socialtjänstens omsorg och fall där föräldrar helt enkelt vägrar att delta i socialtjänstens behandling och utredning.

Det är bra att föräldrarnas ansvar för sina barn debatteras och det gäller inte bara situationer som dessa tre exempel.

Att föräldrarna borde vara medansvariga för eventuella brott som deras barn begår är en sådan fråga.
Att föräldrarna borde vara ansvariga för att ge sina barn en studiemiljö i hemmet som främjar barnens läxläsning är en annan.
Att föräldrarna borde vara ansvariga för att deras barn kan sköta sig i relationen med andra barn och vuxna i skolan är en tredje.

När det gäller mina tre exempel menar jag såklart inte att man ska kriminalisera föräldrarna för att deras barn är stökiga i skolan, däremot skulle jag vilja se större möjligheter för skolan att helt enkelt kalla in en förälder för kortare eller längre period till skolan för att där utöva sitt föräldraansvar om barnet inte kan sköta sig.

Naturligtvis är det så att de allra flesta föräldrarna bara vill sina barn väl och gör ett jättebra jobb i sin föräldraroll. Däremot pekar debatten på en viktig en viktig fråga, vems är ansvaret för att uppfostra våra barn och vad kan samhället göra gentemot de fåtal föräldrar som inte kan eller vill. Ska samhället ta över ansvaret måste också samhället ha befogenheterna.

Tidigare blogginlägg i ämnet hittar du här och här.

Relaterat: DN.

Andra bloggar om ,, , .

Inga kommentarer: