tisdag 25 augusti 2009

Dyrbar rök

En rökare kostar sin arbetsgivare 45 000 mer per år än en ickerökare har en utredare på Statens folkhälsoinstitut räknat fram. Det handlar om fler sjukdagar samt produktionsbortfall p g a rökpauserna.

Det är såklart inte bra, inte för arbetsgivaren men inte heller för den enskilde och naturligtvis inte heller för samhället vars kostnader för tobaksrelaterad sjukvård är mycket högre än så.

Jag har bestämt mig för att kandidera till Landstinget i valet 2010 och en av mina frågor är att försöka hitta bra metoder att minska det självskadliga beteende som t ex rökare och överviktiga människor har utan att för den skull jaga dem med blåslampa. M a o människor med välfärdssjukdomar.

Jag är övertygad om att man med rätt balans mellan ”piska och morot” genom att t ex erbjuda utbildning och stöd i hur de kan ändra sitt sätt att leva kan uppnå stora vinster för både samhället och inte minst de enskilda människorna.
Att genomföra en kranskärlsoperation på en rökare som efter operationen fortsätter röka är ingen bra lösning vare sig för samhället eller patienten. I det fallet anser jag att en obligatorisk rökavvänjningskurs borde vara ett krav för att operationen ska genomföras.
Självklart kan vi inte tvinga en patient att sluta röka men vi kan absolut ställa högre krav än idag.

Relaterat: AB, SvD, DN.

Andra bloggar om ,, , .

2 kommentarer:

Familjen Preziuso/Sjöholm sa...

Hej,
En morot kan ju vara att man faktiskt räddar liv om man slutar röka. Spädbarnsdöd är dubbelt så vanligt bland rökare till exempel.
Det visar att den ultra passiva rökningen är dödlig.
Det finns siffror på att man kan rädda 200 Miljoner liv i världen om man kan få stopp på rökningen.
Om jag vore politiker, och ville göra något åt kostnaderna, så skulle jag försöka förmå allmänheten att gå åt det hållet där man inte längre har en social acceptans för rök. Idag sägs det pågå en "häxjakt" mot rökare, när det i själva verket pågår ett dagligt hot mot alla icke rökare, som får i sig de 4500 gifterna som finns i rök, varav många är cancerogena och allergiframkallande. Med det i beräkningen så betyder det ju att en rökare kanske skapar sjukdomar hos icke rökare, som allergi och cancer, vad kostar inte det samhället. Om du verkligen vill göra något åt rökningen, läs på, det finns många dumma argument du kommer möta från både rökare och icke rökare, och en hel del jämförande med alkohol, parfym och annat. En sak i taget. Med det målet i siktet, att vi som icke rökare inte ska bli sjuka tack vare rökare, och att få den sociala acceptansen som rökning har idag försvinna med fler förbud, och uppmuntran att icke rökare tar sitt ansvar och säger ifrån när de blir störda. Ett bra exempel, är ju att förbjuda rökning på balkonger, där röken sprider sig in i andra lägenheter, och till sovrum, där barn kanske sover, och får i sig nikotin, vilket vi vet kan vara dödligt. Det kan ju inte på något vis vara rätt att detta kan fortgå.
Fortsätt din kamp, och jag tycker ditt sätt verkar vara ett av flera bra sätt att få folk sluta röka.

Jonjovan sa...

Några reflektioner.
I debatten hör ofta argumentet att rökare kostar samhället oerhört mycket pengar, summor som 14 miljarder nämndes i Metro för några veckor sedan.
Det man inte betänker vid sådana beräkningar är dock de vinster man gör på rökarna.
1. Rökare betalar en punktskatt på över halva beloppet på varje paket cigaretter. För de 15-20% procent av befolkningen som röker blir detta jättevinster för samhället. Tillsammans med alkohol/bensin köpare utgör de en grupp konsumenter som beskattas hårdare än andra invånare.
2. Rökare har en kortare relativ livslängd än andra invånare. Detta medför att pensionsutbetalningarna blir färre vilket medför enorma nettovinster för staten och samhället.

3.Ofta anförs argumentet att sjukhusvistelser orsakade av rökning tar stora resurser, då betänker man ej att kostnaden för den åldrande befolkningens sjukvård är ännu högre. Eftersom behovet av sjukvård ökar exponentiellt med en hög ålder.
4.Att det i huvudsak är låginkomsttagare som röker idag, och som ofta har ett generellt sämre hälsotillstånd viktas inte emot andra inkomsttagare, något som gör orsakssambandet svagare.

Att rökare därigenom är kostsamma är en seglivad myt baserad på den icke rökande befolkningens behov av att hitta argument emot rökning. (som inte är särskillt svårt)