fredag 1 maj 2009

Alla vill ha en egen dag

Att det historiskt sett fanns fog för en egen dag för arbetarna kan jag köpa. Men idag med allt färre ”arbetare”, lagstiftning inom arbetsrätt och arbetsmiljö ifrågasätter jag starkt att den dagens existensberättigande, framförallt som en helgdag.
Finns det i så fall inte andra grupper eller företeelser i samhället som skulle ha större behov av en egen dag med manifestationer och fina tal? Vad sägs om misshandlade kvinnor, bortglömda barn eller varför inte en klimatdag?
Jag tycker det är hög tid att se över våra helgdagar igen och ifrågasätta behovet av de flesta.

Eftersom vi numera har separerat kyrka från stat kan även de religiösa helgdagarna tas med i översynen.
För mig finns egentligen bara tre helgdagar som betyder något, nyår, midsommar och nationaldagen.
Utifrån ett nationalekonomiskt perspektiv skulle dessutom vi som nation tjäna på färre helgdagar, inte fler.

Relaterat: AB, AB, AB, Exp, Exp, KvP, DN, DN, DN, SvD, SvD.

Andra bloggar om , , .

2 kommentarer:

Alby sa...

Vi har väl inte fått en mindre arbetarklass i Sverige, vare sig om man talar i absoluta eller relativa antal.

Och vad gäller arbetares rätt och villkor så har de i princip enbart försämrats i modern tid, synnerligen sedan 90-talet.

Jag tror inte riktigt att du förstår vilken ohygglig arbetsmarknad (i den mån den ö.h.t. existerar) som många människor, framför allt ungdomar står inför. Många har i praktiken inga rättigheter alls.

Det finns föresten såväl en kvinnodag som en barnens dag och en klimatdag, även om de visserligen inte är helgdagar.

Och klart att ekonomin skulle tjäna på att vi jobbade mer och hade mindre ledig tid, men ekonomin är inget självändamål.

Dick Bengtson sa...

Det beror förstås på hur du definierar ordet arbetare, talar vi om anställda så är det klart att det finns många, men traditionellt sett avses kroppsarbetare och dem blir det allt färre av.
Min poäng är att jag inte tycker det är givet att "arbetare" (av vilken sort som än avses) har större rätt till en egen helgdag än många andra grupper i samhället.