måndag 11 maj 2009

Inställda rättegångar

Enligt Riksrevisionen ställs var fjärde rättegång i brottmål in. Orsaken kan vara att vittnen hotas men mer än hälften av de inställda målen beror på att den åtalade inte kunnat delges, d v s fått information var och när rättegången ska ske.

Idag är det polisens jobb att sköta delgivningen men det här talar absolut för en förändring. Polisen ska inte behöva lägga ner tid på sådant här arbete. Polisen ska stödja och hjälpa allmänheten samt, förstås, beivra brott, inte syssla med detektivuppdrag.
Att den här verksamheten inte lagts ut på andra aktörer, t e x vakt- och bevakningsföretag, för länge sedan avslöjar en uppenbar brist.

Lägg ut jobbet med den största delen som rörlig ersättning, alltså per fullföljd delgivning, så frigörs viktiga resurser och vi har kommit en bit på vägen.

Rättssäkerhet kanske någon säger? Ja visst, men rättssäkerheten för brottsoffer och hotade vittnen får i så fall gå före och är den åtalade oskyldig så vill väl även han/hon få ett avslut på processen och kunna gå vidare med sitt liv.

Relaterat: DN, SvD, AB.

Andra bloggar om , .

Inga kommentarer: