onsdag 13 maj 2009

Fritidsgård, träffpunkt, eller...?

I förra veckan var jag på en konferens anordnad av Nackanätverket som handlade om fritidsgårdens framtid. Nätverket består av sex kommuner, Nacka, Tyresö, Haninge, Gotland, Jönköping och Mjölby. Nätverkets uppgift är att bedriva utvecklingsarbete inom den öppna fritidsverksamheten med tyngdpunkten lagd på fritidsgården.

I Tyresö har vi tre fritidsgårdar och två s k träffpunkter. En av fritidsgårdarna erbjuder öppen verksamhet för funktionshindrade ungdomar på kvällstid och korttidstillsyn för funktionshindrade barn och ungdomar i åldern 12-21 år. Övriga gårdar och träffpunkter är öppna för alla.

Att det behövs öppna arenor för ungdomar där de kan träffas och odla sina intressen råder ingen tvekan om. Det vi måste börja diskutera är hur dessa arenor ska se ut. Är fritidsgården i sin nuvarande form den bästa? Jag tror att många vuxna fortfarande har bilden av gården som ett ställe där ungdomarna fikar, hänger eller spelar pingis och biljard. Den typen av traditionell gård finns förvisso kvar men även andra träffpunkter där man fokuserar på till exempel musikskapande eller dans.

Hur ser då framtidens mötesplatser för ungdomar ut? Jag tror på en mångfald, traditionella gårdar att bara vara på, blandat med träffpunkter med temainriktning såsom just musik och dans. Kanske kan vi skapa virtuella träffpunkter på nätet som alternativ till MySpace, Facebook etc. Särskilda träffpunkter för bara tjejer är en annan möjlighet. Kan äldre ungdomar driva egna träffpunkter riktat mot yngre åldersgrupper med visst stöd från kommunen?

Jag tror också att vi måste börja våga diskutera finansieringsformerna för dessa träffpunkter. Att ta emot sponsorstöd i form av datorer, studioutrustning eller liknande har inte jag några problem med. Vid särskilda evenemang såsom festivaler kan jag mycket väl också tänka mig sponsorstöd. Jag skulle t o m kunna tänka mig ett försök där privata intressenter i samarbete med kommunen får driva en träffpunkt helt och hållet.
Det viktigaste är att verksamheten är öppen för alla och att den inte står i konflikt med en demokratisk värdegrund. Ungdomarna är inte dumma, jag tror mycket väl att de kan besöka en kommersiellt driven träffpunkt, vara medvetna om vem som är huvudman och därmed också ta ställning till de budskap som förmedlas.

Ska dessa träffpunkter då vara till för alla? Ja, självklart. Däremot tror jag att merparten av besökarna fortfarande kommer att vara de ungdomar som inte är föreningsengagerade inom idrotten eller annat. De har helt enkelt inte tid och det ska vi självklart acceptera och bejaka. Dessutom gör eventuell temainriktning att olika träffpunkter kommer att attrahera olika grupper av ungdomar.

Det finns många frågor att fundera på och att analysera. En sak är då säker, det är hög tid att sätta igång med jobbet för framtiden är redan här!

Relaterat: AB, DN, SvD.

Andra bloggar om , , .

2 kommentarer:

Margareta T sa...

Någonting måste absolut göras. Har besökt Kringlan bland annat och miljön känns torftig. Sedan tycker jag att fritidsgården borde höra till området Kultur och fritid snarare än skola, dit gårdarna hör nu.

En virtuell fritidsgård är säkert väl motiverad - gärna i förening med någon typ av annan aktivitet.

Inger ansvarig för fritidsgårdsverksamheten sa...

Kul att se att intresse finns för att hitta utvecklingsmöjligheter. Vi från verksamheten är gärna med i en sådan diskussion.
Tyresö är just nu med i ett projekt där vi har fått medel från ungdomsstyrelsen om hur skulle en virituell verksamhet kunna se ut.
Som en kommentar till våra lokaler så är många av dem behov av upprustning och inköp av nya
inventarier, dock så har jag tillsammans med min personal priorieterat att ha öppet så mycket som möjligt vilket innebär att medel för inköp inte finns för tillfället.
Sen är det så att verksamheten jobbar mycket med att ungdomar själva ska vara med och forma sin gård, och detta innebär ofta förändringar varje år.