måndag 1 september 2014

Så vill jag utveckla landstinget i Stockholm 2015-2018

Jag kandiderar för Moderaterna till Stockholms Läns Landsting, kommande mandatperiod. Jag finns på listan i den valkrets som omfattar Värmdö, Nacka, Lidingö och Tyresö, på plats sju (7).
Blir jag vald till landstingsfullmäktige, vill jag under perioden sätta extra fokus på dessa frågor:
Cancersjukdomar kostar EU över 1 000 miljarder per år! Prostatacancer är landets vanligaste cancerform. Jag vill arbeta för att alla män över 50 i Stockholms län, aktivt erbjuds en undersökning i preventivt syfte.
Det behöver inte på något sätt vara kostnadsfritt. Min erfarenhet är att en kallelse/inbjudan gör att många gärna kommer och även betalar för tjänsten.
Ju fler fall som upptäcks i tid desto fler kan behandlas med framgång och fortsätta ett vanligt liv. Besparingarna för samhället kommer dessutom att bli mycket stora.

Ökade insatser mot välfärdssjukdomar som övervikt och sjukdomar orsakat av rökning.
Utbildning och information ska alltid föregå operationer inom dessa områden för att bryta osunda levnadsvanor.
Jag anser att det går att ställa högre krav på förändrad livsföring till dessa patientgrupper. Självklart ska hjälp erbjudas på olika sätt.

Stockholmsregionen växer och att behovet av smidiga genomfarts- och kringleder ökar är inte alls konstigt. Lösningen är inte bara kollektivtrafik utan även miljösmarta bilalternativ.
Jag vill arbeta för att skapa hållbara lösningar för både bil- och kollektivtrafik i regionen.
Medborgarna ska kunna välja det som passar dem bäst i olika situationer.
Någon trängselskatt på Essingeleden ska inte införas innan förbifarten är klar. En sådan skatt slår hårt mot alla de pendlare som bor på ena sidan Storstockholm och arbetar på den andra och idag saknar alternativa färdvägar.

Dessutom är det dags att på allvar börja projektera Österleden som skulle underlätta enormt för många, inte minst boende i Nacka och Värmdö, men även ge positiva effekter inne i Stockholm.

Landstinget har en kulturbudget om 400 mkr. Jag vill arbeta för att effekten av dessa medel ska märkas mer i länet, inte minst i kranskommunerna.

Utöver dessa frågor är jag varm anhängare av en stram finanspolitik och lågt skatteuttag. Jag anser också att det arbete som Alliansen påbörjat för ökad valfrihet i vården måste fortsätta.

Jag har även gjort en liten valfilm. Den hittar du här.

Relaterat: DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN.

1 kommentar:

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.