torsdag 4 september 2014

Samhället ska stötta – inte styra

Nu när valrörelsen snart går in i sista veckan kan det finnas anledning att fundera på hur man vill ha sitt samhälle, vilka värderingar man vill ska råda och hur framtiden ska se ut.

Jag kan erkänna att i tonåren trodde jag fortfarande på att om alla bidrar och man delar på det mesta så får vi ett bra och solidariskt samhälle. Jag trodde nog också att staten visste bättre och därför var bättre på att fördela våra gemensamma resurser.

I takt med jag blivit äldre och mer erfaren, har jag insett att den idén inte fungerar.  Vi människor, hur solidariska och medkännande vi än är, måste ha drivkrafter som ger oss något tillbaka personligen. Jag kallar inte det för egoism utan för något helt naturligt.

Varför ska jag jobba en extra övertidstimme när jag vet att av den lönen går 70 % bort i skatt? Varför ska någon annan bestämma vad jag ska göra med mina surt förvärvade slantar? Varför ska jag starta företag som genererar nya arbetstillfällen, arbeta 80 timmar i veckan om det inte ger mig något tillbaka?
Varför får jag inte välja skola och förskola till mina barn?

Mitt svar på dessa frågor leder till slutsatsen att mitt samhälle har förtroende för min förmåga att själv fatta avgörande beslut och låter mig också göra det. Mitt samhälle har förmågan att ge mig de incitament jag behöver för att vilja jobba lite hårdare, men även bidra till den gemensamma välfärden.
I mitt samhälle belönas den som jobbar och tar egna initiativ.

Allt detta betyder inte alls att jag struntar i de människor som av olika skäl har det svårt att klara sig på egen hand. Men å andra sidan kan inte mitt samhälle i första hand organiseras utifrån detta, utan den rådande normen måste vara den enskilda människans egen kraft och vilja att sköta och ordna sitt eget liv.

Därför har jag engagerat mig i politisk och jobbar för en moderat valseger i Tyresö, Stockholm och Sverige.

Vad jag vill uträtta i Tyresö kan du läsa här.

Vad jag vill uträtta i Stockholms läns landsting hittar du här.


Relaterat: DN, DN, DN, DN, DN, DN.

Inga kommentarer: