måndag 25 augusti 2014

Tyresö 2015-2018 – det här vill jag jobba för

Jag söker väljarnas fortsatta mandat för att fortsätta utveckla Tyresö på ett klimatsmart och ekonomiskt ansvarsfullt sätt. Tyresö ska vara ett attraktivt val för den som söker ett boende nära naturen med ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.
Tyresö ska också vara en kommun där små och medelstora företag gärna etablerar sig.

Under mandatperioden vill jag särskilt arbeta för:

- En satsning för att öka folkhälsan i kommunen. Ett exempel skulle kunna vara att subventionera gymkort på dagtid till alla Tyresöbor + 70.
- Att utveckla Albyområdet till en mötesplats för alla åldrar året runt. Fler aktiviteter och bättre service, till exempel kanotuthyrning och glasskiosk vid badet på sommaren.

- Bättre tvärförbindelser med buss både inom Tyresö och till våra grannkommuner
- En fortsatt satsning på barn och ungdom med funktionsnedsättning. Den här gruppen har mycket hög prioritet för mig.
- Skapa fler spontanidrottsplatser i våra bostadsområden. Fler utegym och små konstgräsplaner (Bergfoten, Stimmet m fl) är exempel på det.

- En satsning på ridsporten där anläggningen behöver rustas för båda ryttare och hästar.
- Ett mer aktivt stöd till det småskaliga näringslivet. Jag vill att ett Näringslivsutskott eller liknande bildas så att kommunens duktiga företagare får en direktkanal till de lokala politikerna.
- Ett välskött och ekonomisk stabilt Tyresö Bostäder. Vi ska bygga fler hyresrätter utan att äventyra bolagets ekonomi.

- Att starta upp ett förändringsarbete i kommunens bibliotek. Jag tror att biblioteken kommer kunna spela en viktig roll som mötesplats och inspiratör för att få nya generationer att upptäcka litteraturens fantastiska värld. Då krävs mer aktivt och uppsökande arbete. Själva utlåningen kommer allt mer att skötas elektroniskt.
- Stoppa stenkrossen i Lindalen. Se ett separat förslag här.

- Att innehållet det kommande Kulturhuset i Tyresö Centrum föregås av ett brett rådslag där alla som vill får vara med och prioritera vad lokalerna ska innehålla.
- Utveckla Kulturskolan med större utbud. Gärna från externa aktörer. Exempelvis vill jag öppna upp för att flera privata dansakademier får erbjuda sin utbildning inom ramen för Kulturskolan.
- Att det unika projektet i Tyresö med Profilfritids ska permanentas för att ge barn och föräldrar ännu större valfrihet. Dessutom vill jag öka utbudet med t ex kulturföreningar av olika slag.

Dessutom vill jag fortsätta stödet till barn- och ungdomsidrotten genom en bibehållen nolltaxa för dessa grupper. Jag kommer aktivt motarbeta alla förslag att bygga tunnelbana till Tyresö.

Jag vill inte heller ha några skattehöjningar. Då får hellre vuxna betala lite mer för kommunala tjänster av olika slag.

Vill du se min valfilm? Klicka här.

Moderaternas och Alliansens framtidsprogram för Tyresö finns här.

Relaterat: DN, DN, DN, DN, DN.

Andra bloggar om politik, samhälle, ansvar, ekonomi, Tyresö, kultur, idrott, val 2014, näringsliv, Lindalen, företag, folkhälsa, skatter, tunnelbana, stenkross, kollektivtrafik, Moderaterna.

5 kommentarer:

Anonym sa...

När Lars Ohly var partiledare sa han sittandes i tv-soffan "män ska flytta på sig för kvinnor" men när Lars Ohly avgick var det en man han flyttade sig för. Nour El Refai satt bredvid som medhummare och Lars Ohly framstod som en riktig kvinnokämpe, försökte han manipulera män att flytta sig? kanske några flyttade på sig för att känna sig politiskt korrekta men egentligen blev de bara lurade av en kommunistisk makthavare.

Dick Bengtson sa...

#Anonym# Lars Ohly lever inte som hans parti lär. Barnen i privata skolor och egen sjukvård på privatklinik...

Anonym sa...

Hej Dick, allt väl?

Har inte pensionärerna i Tyresö subventioner i form av fria resor med kommunens (regionens) kollektivtrafik? Har de inte subventioner av billigare kommunala planhyror för ev tennis och liknande?

Detta är rätt vanligt i landet.

Tidigare frågade jag dig om du har intressen i gymbranschen för det verkar som om du har lätt för att gynna gymmen i Tyresö. Nu är du där igen.

Jag har inget emot att de äldre får subventioner av det slaget som du föreslår men det kan bli ett mindre h-e att administrera dem. Om du har 10 privata gym i kommunen kan du sitta med 10 olika kontrakt med olika löptid. Kan en pensionär som vanligen går till gym 1 också träna subventionerat på gym 3 och gym 8?

Tanken är god Dick. Fundera lite på hur det skall fungera.

Tyvärr är jag säker på att detta kommer att belasta kommunens budget en aning. (+10 öre)


Albyområdet känner jag inte till. Jag har aldrig varit i Tyresö. Förlåter du mig?

Förslagen låter iaf bra och borde kunna verkställas i samband med alla övriga partier.


Tvärförbindelser gillar jag men i kransområden har linjerna en märklig förmåga att inte bli utnyttjade. Här har alla politiker i Tyresö med grannkommuner ett gemensamt intresse att förmå befolkningen att åka tvårlinjärt. Tyresö kan locka med bad och kanot enligt ovan, granne 1 kan ha ett IKEA, granne 2 kan ha ett stort strövområde, granne 3 kan ha ett ordentligt tilltaget shoppingcenter och granne 4 har badhuset.


De funktionsnedsatta är generellt högt prioriterade i kommunerna. Ingen sänkning där inte, helt rätt.


Fotbollsplaner här och var är ett bra sätt att hålla igång barn och ungdomar under tre årstider. På vintern spolar kommunen desamma så kan barnen åka skridskor på dem. Extra kommunal kostnad är försumbar.


Du vet förmodligen att ridsporten är ett av de allra dyraste fritidsintressena vi har. Ett extra ovillkoriserat anslag till ridklubben löser ditt problem. Du får helt enkelt lita på att klubben nyttjar pengarna på bästa sätt.


Jag har känslan att företagandet i Tyresö mår ganska bra. Frågan är om du som politiker skall föreslå att vi skall ha företagarråd etc. Jag tror att du skall låta bollen ligga hos dem istället och samtidigt vara öppen för deras förslag. Företagare är aktiva och kunniga. Om du är positivt inställd till deras önskemål kan du ge dig den på att Tyresö kommer att stiga i den årliga företagarrankingen.


Har ni råd att bygga fler hyresrätter? Har Tyresö nettoinflyttning? Du vet svaren bättre än jag. Jag har ingen kommentar mer än att det är väldigt dyrt att bygga nya bostäder.


Biblioteket bör ligga centralt. När det gäller bibliotek blev jag mäkta förvånad då jag fick höra att stora föreningar som Vägförening, fotbollsförening och några till har nyckel för tillgång till biblioteket 24/7 i ett samhälle där jag har viss insyn.

Det kan vara bra för dem att exempelvis ha styrelsemöten där liksom att faktiskt kunna återlämna och låna böcker där även när personalen inte är i tjänst.

Det vore kanske bra att personal på ett ålderdomshem skulle kunna ha den möjligheten att serva vårdtagarna. (Hemskt ord)

Min bättre hälft både bokar lån av böcker och förlänger lånetider på nätet. Det känns så naturligt för mig så jag tänker att det fungerar likadant på alla bibliotek.


Lindalen har du nämnt tidigare. Money talx, det gäller alltid. Här har du/ni ett Sisyfosarbete framför er.


Har ni beslutat om ett nytt kulturhus?

Bered dig på långa kvällar. Kulturfolk är vakna på natten och sover på dagarna. De kommer att ringa ner dig nätterna igenom för att övertyga dig om dittan och dattan.

Mitt förslag skulle vara att ni utgår från idrottens behov och kompletterar med en kultur/teateravdelning. Alltså: idrotten först - kulturen sedan. Det blir lättare att vara politiker då. Tala om det för de röda även om de inte vill förstå.


Bibehållen nolltaxa - utan tvekan.


Kommer en t-bana att inkräkta på kommunens budget? Om ja, jag håller med. Om nej - jag förstår inte.


Ha det gott
Tugga

Dick Bengtson sa...

#Tugga# Det var mycket på en gång :-)

Några kommentarer:

1) Att subventionera friskvård för en del av våra äldre är en investering som s a s betalar sig själv i form av lägre kostnader för t ex hemtjänst. Hur det ska organiseras får vi titta på. Kanske någon form av ramavtal som de gym som vill får ansluta sig till?

2) Självklart ska kulturfolket vara med och påverka innehållet i det kommande kulturhuset.
Jag tycker du har vissa "osnälla" fördomar om dem.

3) Vi vill inte ha tunnelbana till Tyresö av flera skäl. T ex så kommer det ändå att krävas byten till buss för väldigt många eftersom de bor en bit från centrum. Dessutom fungerar bussen till och från Stockholm bra som det är och tunnelbana drar tyvärr till sig en del "skit" som vi inte vill ha hit.

Anonym sa...

Friskvård för äldre är bra. men varför fick då Korpen Tyresö sluta med sin vattengympa som i huvudsak äldre gick på. Korpen hade haft vattengympa på programmet sedan 1975. När det nya badhuset byggdes kastades Korpen ut! Varför???
Samma sak i Björkbackens motionssal. Korpen hade gympa för äldre personer. Helt plötsligt skulle lokalen byggas om till ett gym. Detta är inte gjort än i dag utan lokalen ser ut precis som förut. Det var många människor som blev besvikna över att de inte kunde fortsätta i Korpens aktiviteter. Korpen står för Glädje, gemenskap och fysisk aktivitet även för de äldre.