måndag 9 december 2013

Maxtaxan – en av nycklarna till välfärden

Det debatteras flitigt i dagarna om huruvida man kan bryta ut en enskild punkt i landets budget och rösta ner just den. Jag talar alltså om brytpunkten för statlig skatt.
Oppositionen försöker legitimera sitt handlande med att det höjer intäkterna och på så sätt skulle kunna bidra till en förbättrad välfärd.

Källa: Politikfakta
Att försöka få väljarna att se skattesänkningar som en motpol till ökad välfärd, är helt uppenbart oppositionens strategi just nu. Att det handlar om antingen eller, inte både och.

Ska man tro vissa opinionsundersökningar så har de än så länge lyckats ganska bra. Många människor verkar inte förstå sambandet:

Sänkta skatter/Fler i arbete/Ökade skatteintäkter/Mer pengar till välfärden

Jag skulle vilja föra in ytterligare en faktor i välfärdsdebatten, nämligen de maxtaxor som finns för en del kommunala tjänster såsom förskola, fritidshem och hemtjänst. Maxtaxan reglerar den avgift som brukarna av dessa välfärdstjänster själva betalar.

Systemet med maxtaxa för vissa välfärdstjänster är i grunden bra. Det som komplicerar saken för kommunerna är att den uppräkning av taxan som sker, inte följer den faktiska kostnadsutvecklingen.

Det gör, och har gjort, att många kommuner tvingats rationalisera och effektivisera, ibland kanske lite väl mycket, vilket i vissa fall säkert gått ut över kvaliteten. Till det kommer en åldrande befolkning som, med all rätt, kräver en utökad service.

Eftersom de allra flesta faktiskt har fått sänkt skatt, borde därför en uppjustering av maxtaxorna vara fullt möjlig att klara av för brukarna. Det i sin tur skulle öka utrymmet för kommunerna att satsa ännu mer på kvaliteten i tjänsterna.
Självklart löser inte detta alla utmaningar, men skulle vara en bit på väg. Rätt väg.

Relaterat: AB, AB, DN, DN, DN, SvD, SvD, SvD.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Du har så rätt, men nedröstningen av brytpunktshöjningen handlar inte om vad som är bra för Sverige.
Det är dels en maktdemonstration på sandlådenivå vars bakomliggande mekanismer och effekter är obegripliga för den stora folkmassan; dels ett tydligt bevis på att vänster saknar en fungerande vision för hur de vill leda Sverige.
Och där på ett hörn kommer också den svenska skolan som sossarna och kommunisterna förstörde för att driva upp nya generationer av egna väljare. Det är ingen ny ide, redan Stalin ansåg folket är lättare att styra om de är dumma och lät mörda många högutbildade, det gjorde Pol Pot också. Alla vet att alla kan inte vara snuskigt rika så pådrivna av simpel avundsjuka mot de som faktiskt ansränger sig, skapar man fattigdom för alla. Men eftersom man ännu inte handgripligen mördar de högutbildade (man svälter ut dem istället) så framskriden denna process här mycket långsammare.

Dick Bengtson sa...

#Anonym# Vadå svälter ut de högutbildade? Det finns många grupper högutbildade som har mycket bra villkor.

Sedan finns det andra, t ex socionomer och vissa lärarkategorier, som kanske inte får "belöning" i relation till utbildningens längd.

Däremot får de, och alla andra som jobbar, mer pengar i plånboken att konsumera som i sin tur leder till högre skatteintäkter osv.

Det är den ekvationen som vi måste förklara, om och om igen. Det finns ingen given motsättning mellan skattesänkningar och välfärd. Snarare ett samband .

Anonym sa...

Jag uttrycket mig nog fel, med "svälta ut" menade jag inte matbrist/fatigdom utan en avveckling av den högutbildade klassen. Det kan ske på många sätt. En del som skulle bli något saknar motivation för att utbilda sig eftersom de inte tycker att det lönar sig. En annan del kanske lämnar Sverige efter utbildningen (tex sjuksköterskorna som drar till Norge). Och så finns det de som jobbar men går efter minsta motståndets lag eftersom det för väldigt många inte ger något ekonomiskt utslag att tala om. Man upplever att man inte kan förändra sin situation genom egna ansträngningar och när många tänker så är samhället välidigt illa ute. Ju fler förflyttar sig från den bidragande gruppen till den tärande gruppen desto snabbare flyter detta flöde, det är en ond spliral som aliansen har kämpat tappert i åtta år för att vända. Nu ser det dock ut att decenniers vänsterindoktrinering fortfarande sitter i. Måste verkligen Sverige krascha som så många andra kommuniststater innan folk begriper?

Anonym sa...

Hej,

jag tror jag förstår hur anonym tänker. Det låter lite som en konspirationsteori.

Tanken att vänsterfolket vill fördumma finns väl alltid i bakgrunden men det är svårt att fördärva skolan parallellt med en positiv samhällsutveckling. Vilka svar ger man på grannarnas (ickevänster) framsteg?

En av dagens frågor gäller höjningen av brytpunkten. Jag anser att om man tjänar tillräckligt för att betala statlig skatt har man också råd till det. Men om 3 miljarder i det stora sammanhanget gör till eller från känns svårt att svara på.

Maxtaxan är grymt bra men nu kom Dick med en vinkling som jag aldrig har tänkt på. Därför har jag ingen kommentar men är glad att du gav mig lite input i situationen.

So long tills vidare
Tugga

PS Dick, om Alliansen verkligen vill bilda regering till hösten tror jag att det är hög tid att sparka Kent Persson. Han är inte folklig. Det var inte Sofia Arkelsten heller för den delen. DS


Dick Bengtson sa...

#Tugga# Jag tror faktiskt inte på någon konspirationsteori i det här fallet. Jag vill gärna tro att människor väljer utbildning utifrån intresse, och förhoppningsvis förutsättningar.

Vad arbetslinjen också vill uppnå är ju en stolthet att bidra genom att arbeta. Då måste det löna sig, även för de som utbildat sig länge och tjänar bra.

Tyvärr förstår inte så många, ännu, att lägre skattetryck tillsammans med hög sysselsättning skapar intäkter som i sin tur skapar välfärd.

Det är ett budskap som vi måste få ut.

Anonym sa...

Dick, kom igen.

Din slutkläm är mycket vida känd. Tyvärr har vi inte hög sysselsättning. Rut och Rot hjälper nog lite men det ger inte massorna jobb. Det avvecklar inte Fas 3. Det ger inte ungdomarna i Tensta någon direkt framtidstro.

För mig känns det som om Nya Moderaterna likt kommunisterna utgår från en vision och håller sig stenhårt till den röda linjen.

Socialdemokraterna känns mer vida i sin(a) uppfattning(ar). Om det är bra eller dåligt är svårt att säga.

Det tål att upprepas: Ett folkligt intryck skapar förtroende för väljarkåren. Edit: släng ut Kent Persson eller gå i opposition.

Tjingeling
Tugga

Dick Bengtson sa...

#Tugga# Det där med jobb är en knepig fråga. Jag tycker att i grunden är det samhällets uppgift att skapa förutsättningar för en bra arbetsmarknad.
I det ingår bl a bra villkor för företagen, en rimlig skattebörda och ett bra system för utbildning för den som arbetar.

Sedan är det upp till individen att göra sina val. Självklart måste man ha någon form av socialt skyddsnät för de som av olika skäl inte fixar att ordna sin tillvaro. Men samhället kan inte organiseras utifrån den gruppen.

Man skulle också kunna säga att Moderaterna står fast vid arbetslinjen, medan S vajar som ett strå för vinden...