söndag 17 mars 2013

Tankar efter Sverigemötet

Nu har det gått ett dygn sedan jag kom hem från Sverigemötet i Karlstad. Sverigemötet är Moderaternas årliga samling för politiker från hela landet. På mötet får man chansen att diskutera med likasinnade, lära av och inspirera varandra.

Temat i år var ”Vi tror på HELA SVERIGE”. Med lite distans tänker jag försöka summera mina tankar om mötet.

Om jag börjar med det odelat positiva, så är det för det första att vi har en fantastiskt skicklig ledarduo i framsätet, firma Reinfeldt & Borg. Det kan inga andra partier matcha, vilket känns väldigt bra.
Att vi moderater ska fortsätta att stå för ordning och reda i finanserna parallellt med arbetslinjen och under nästa mandatperiod ytterligare ett jobbskatteavdrag skriver jag också under på.
En bättre tillämpning av den straffskärpning för vissa brott som tidigare införts, är en viktig signal till domstolarna. Att samtidigt få ett ökat fokus på brottsoffrens situation gillar jag också.

Sedan finns det, tycker jag, en del områden där vi kan bli bättre. Ett sådant är näringslivspolitiken. Förslaget som cirkulerar om att företagen ska lämna kontrolluppgift månadsvis istället för årligen, är så fruktansvärt dumt att det borde begravas i ett slukhål omgående. Det är knappast ett sätt att underlätta för näringslivet.
Att sikta på fler sänkningar av bolagsskatten framför sänkning av arbetsgivaravgifterna eller en lättnad av sjuklöneansvaret gynnar inte heller de små och medelstora företagen. Och eftersom det är just där som tillväxtpotentialen förmodligen är högst är det fel prioriteringar, tycker jag.

Vi måste även våga diskutera egenavgifterna i välfärden. I dagens läge ligger nivåerna i maxtaxorna inom exempelvis hemtjänsten, som en kvarnsten runt många kommuners halsar. Naturligtvis måste vi, som jag skrivit tidigare, även våga diskutera asyl- och integrationspolitiken och inte lämna fältet fritt till SD.

Försvaret är ett ämne som inte berördes mer än i något seminarium på Sverigemötet. Jag är inte detaljinsatt, men är väldigt tveksam till att lägga mer pengar på försvaret, när det finns så många välfärdsområden att satsa pengarna på. Jag tycker däremot att vi borde kunna resa frågan om ett medlemskap i NATO under nästa mandatperiod.

Sammanfattningsvis känner jag stor tillförsikt inför valet 2014. Vi tillhör en väl fungerande allians som är redo att ta ansvar. Oppositionen består av fyra separata partier där en röst på dem är en röst i samma slukhål som förslaget om månatliga kontrolluppgifter.

Relaterat: AB, AB, DN, DN, SvD, SvD, SvD.

Inga kommentarer: