tisdag 5 mars 2013

En annan syn på fattigdom

Andelen personer som lever i ”allvarlig materiell fattigdom” i Sverige har minskat något sedan 2008 och är nu cirka en procent vilket är lägst i EU.

Definitionen i det här fallet är att man inte har råd med minst fyra av nio poster, som till exempel att klara oförutsedda utgifter, ha en veckas semester per år eller inte ha råd med tvättmaskin och bil.

Självklart är det inte ok så länge det finns några människor som är fattiga i Sverige, men det ger onekligen ett annat ljus till debatten om barnfattigdom och att människor fått det sämre under Alliansen. Jag har hela tiden tyckt att det begreppet känts fel, eftersom barn i familjer som lever på försörjningsstöd klassats som fattiga. I så fall är det nivån på stödet som är fel beräknat.

Man kan alltid diskutera vad som är rimligt, men jag blöder för mitt moderland Lettland, där hela 31 procent lever i ”allvarlig materiell fattigdom”.   
Inte hör man dem gnälla och generalstrejka som i vissa andra EU-länder. Nej, letterna kämpar på och har också lyckats vända skutan så sakteliga till positiva tillväxtsiffror. Det är något att beundra.

Relaterat: DN, SvD, SvD, SvD.

Inga kommentarer: