fredag 14 september 2012

Bra men inte det bästa

Regeringen föreslår en sänkning av bolagsskatten från 26,3 procent till 22 procent. Reformen ska delvis finansieras via hårdare regler för s k räntesnurror. Ett av motiven till sänkningen är att regeringen tror detta påverkar var de multinationella bolagen lägger investeringar, fabriker och huvudkontor.


Alla sänkningar av svenska skatter är positivt, men jag tror det finns andra åtgärder som bättre skulle stimulera sysselsättningen. De stora multinationella företagen har egna metoder och resurser att få ner sina skatter till rimlig nivå, och jag tvivlar på att denna åtgärd är avgörande för var man lokaliserar sin verksamhet.

Jag tror att den stora jobbtillväxten skapas i små och nya företag. För dessa är en sänkning av arbetsgivaravgiften och en översyn av LAS mycket viktigare än sänkt bolagsskatt. Det verkar som att även Centerpartiet har släppt dessa krav, vilket jag tycker är synd.

Att arbetsgivaravgifterna har sänkts för dem som anställer ungdomar är bra, men det skulle vara ännu bättre om vi kunde sänka dem generellt. Men det är inte för sent än!

Det andra förslaget i dagens paket är att investeringar skattegynnas. Privatpersoner som investerar i mindre företag ska kunna få skatteavdrag. Här kommer däremot ett mycket bra förslag! Det stimulerar en ny grupp att våga investera i nya verksamheter, förmodligen mestadels i små sådana. Bra jobbat Alliansen!

Relaterat: SvD, SvD, DN, DN, AB, AB.

Inga kommentarer: