fredag 21 september 2012

Därför blir det JA på söndag

På söndag håller Tyresö folkomröstning. Frågan medborgarna ska besvara är om kommunen ska behålla det taxesystem inom omsorgen för äldre och personer med funktionsnedsättning som beslutades i april 2011?


Jag kommer att rösta JA av följande skäl:

1)      Jag anser att Alliansen i Tyresö fått väljarnas mandat att styra kommunen till 2014. Att folkomrösta om en budgetfråga är att ”göra våld” på det mandatet. Är väljarna missnöjda med hur kommunen sköts ska de visa det i kommande kommunalval.

2)      En folkomröstning ska vara rådgivande kring en framtida fråga. Ska vi bygga motorvägen genom kommunen? Ska vi ha en flygplats?
Inte ett vapen för missnöjda oppositionspolitiker som inte får vara med och bestämma.

3)      Eftersom Tyresö är en ung kommun har vi, relativt sett, haft få äldre medborgare. Att vi då inte tillämpat den maxtaxa som de flesta andra kommuner gör, har inte belastat kommunens ekonomi särskilt hårt. Nu börjar vår kommun komma ikapp övriga, med en kraftig ökning av antalet äldre medborgare. Då har vi tyvärr inte längre råd att subventionera avgifterna extra mycket.

4)      Maxtaxan inom det aktuella området är fn 1760 kronor per månad. Det betyder att ingen betalar mer än detta, oavsett antal insatser eller storlek på inkomst. Taxorna står, efter justeringen 2011, fortfarande bara för 5 % av den totala kostnaden för kommunen. M a o betalas 95 % av oss alla via skatten. Det är bra och solidariskt, men tyvärr inte tillräckligt för framtida behov, tror jag. Att använda retoriken ”allt till alla” fungerar bara i opposition.

5)      Brukarna med lägst inkomster betalade noll (0) kronor i det gamla systemet. De betalar fortfarande noll (0) kronor. Vi tar fortfarande ansvar för de som har det tuffast ekonomiskt.

6)      Den nya taxan är tydligare och enklare samt ger brukaren en större valfrihet. Istället för att låta vårdpersonalen sköta städningen kan brukaren exempelvis, betydligt billigare, anlita en privat entreprenör med RUT-avdraget. Jag tycker vårdpersonalen ska vårda, inte städa.

Tonläget i den lokala debatten har ibland varit hårt och fyllt av beskyllningar från båda sidor. Jag förstår att det inte är lätt för den enskilde medborgaren att sålla fakta från smutskastning.

Min förhoppning är dock att du som röstade på Alliansen i valet 2010 ska visa detta genom att rösta JA på söndag. Vi har ansvaret. Vi tar ansvaret. Vi är beredda att fortsätta ta ansvaret.

Fler inlägg i ämnet hittar du här.

Relaterat: AB, AB, DN, DN, DN, SvD, SvD.

Inga kommentarer: