söndag 16 september 2012

Om två år

Om exakt två år har vallokalerna stängts alldeles nyss. Många av oss har anlänt till olika valvakor där vi hoppas och tror att väljarna ska ha förstått vårt budskap, och tyckt om det så mycket att de gett oss sin röst.


Hur kommer då tiden fram till valet att gestalta sig?

Enligt många bedömare är den politiska trenden att triangulera sina politiska motståndare. Det betyder i korthet att man desarmerar motståndarens bästa förslag, genom att föreslå, och kanske genomföra, något mycket snarlikt.
Om den trenden fortsätter finns det risk för att de flesta politiska partierna uppfattas som alltför lika, vilket i sin tur kan göra att färre väljare bryr sig om politik och i värsta fall avstår från att rösta. Det vore i så fall en olycklig utveckling.

På riksplanet tror jag att de avgörande frågorna kommer handla om regeringsduglighet och trovärdighet för sina förslag. Det ska till exempel bli väldigt intressant att se om Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kommer att presentera någon form av gemensam plattform. Eller kommer (S) att köra den klassiska taktiken att få väljarnas förtroende för en minoritetsregering som regerar med outtalat stöd från MP och V?

Att Alliansen klarar av att regera och utveckla landet har vi redan bevisat. Nu gäller det för oppositionen att visa detsamma.

I Tyresö kan man inte säga att det politiska klimatet är lugnt direkt. Den förestående folkomröstningen har rört upp känslor på bägge sidor och tonläget har skruvats upp rejält.

När folkomröstningen väl är genomförd tror, och hoppas jag, att vi kan återgå till ett politiskt klimat där vi kan samtala och respektera varandra, även om vi har olika åsikter.

I Tyresö har Alliansen i många år visat att vi, med bibehållen kontroll av ekonomin, kan utveckla kommunen och samtidigt hantera vardagspolitiken. När vi moderater för någon vecka sedan hade en halvtidskonferens, visade diskussionerna och förslagen att vi fortfarande är hungriga och har många bra idéer för framtiden. Det känns bra.

För oppositionen i Tyresö handlar det om att visa på ett trovärdigt alternativ, som inte bara baseras på nejsägande och orealistiska förslag till effektiviseringar. Om de klarar det? Jag tror det när jag ser det.

Jag tror och hoppas att jag om två år, liksom de två föregående gångerna, kommer att befinna mig på en valvaka där vi firar ytterligare en valseger och Tyresöbornas förtroende ytterligare fyra år.

Relaterat: AB, AB, DN, DN, SvD, SvD, SvD.

Inga kommentarer: