söndag 4 oktober 2009

Släpp tsunamibanden fria!

Regeringen har låtit utreda framtida sekretess för de s k tsunamibanden. Banden innehåller information om diverse kommunikation till och från Regeringskansliets datanät under tsunamin i Asien 2004.

Förslaget är att sekretessbelägga banden i ytterligare 70 år! Motivet är att någon skulle kunna kartlägga Regeringskansliets arbete. Vadå kartlägga? Hade det varit SÄPO:s arbete eller den militära underrättelsetjänsten skulle jag förstått, men Regeringskansliet?

Här känns det som att regeringen tyvärr håller på att skjuta sig i foten. För någon som inte har direkt insyn är både förslag och motiv totalt obegripligt.

Utredningen föreslår också att säkerhetskopior i framtiden helt ska undantas från begreppet allmän handling. Betyder det att en offentlig handling som av någon anledning försvunnit omvandlas till hemlig för att informationen bara finns på säkerhetskopiorna? Också det totalt obegripligt!
Säkerhetskopian är ju helt ointressant så länge originaldokumentet finns där det ska. Självklart ska man ju inte kunna kringgå en sekretesstämpel genom att begära ut en säkerhetskopia men offentlig handling borde ju fortfarande vara offentlig oavsett lagringsform.

Nej, det här håller på att bli helt fel. Finns det andra motiv till sekretessen så fram med dem, annars släpp banden fria!

Relaterat: SvD, DN, DN, Exp, AB.

Andra bloggar om ,, .

Inga kommentarer: