måndag 19 oktober 2009

Om alkohol i skolan

Folkhälsoinstitutet har insett att undervisning i skolan om alkoholens fördärv inte har märkbar inverkan på barn och ungdomar. Istället vill man att skolan ska lägga större ansvar på föräldrarna. Helt rätt, fast samtidigt fel!

Rätt är att lägga ett större ansvar på föräldrarna, fel är att det skulle vara skolans uppgift att lägga detta ansvar.
Jag har ett antal gånger varit inne på det här med föräldraansvar och här är ytterligare ett område där det för mig är självklart vem som har ansvaret. Skolan ska ägna sig åt att föremedla kunskap, hur man söker denna kunskap och hur man arbetar i grupp för att lösa diverse uppgifter. Inte lägga tid på sådant som är ren uppfostran!

Att ha undervisning i ”livskunskap” eller liknande, däremot, tycker jag är helt rätt eftersom detta bland annat innehåller frågor om förhållningssätt till sina skolkompisar som är användbart även i skolarbetet.

Vi får inte ta ifrån föräldrarna sitt vuxenansvar så bättre vore det om Folkhälsoinstitutet riktade sina kampanjer direkt till föräldrarna.
Ska man raljera lite så är det ju knappast i skolan som eventuell alkohol konsumeras utan på fritiden.

Relaterat: DN.

Andra bloggar om ,, .

Inga kommentarer: