onsdag 21 oktober 2009

Statlig skola?

Våra alliansvänner i Folkpartiet har gjort en eftergift till de många lärare som är medlemmar i partiet. Man vill nu att skolan återigen ska styras av staten. Motivet skulle vara rätten till en likvärdig utbildning och lärarnas status.

Jag är inte så säker på att jag håller med. Min uppfattning är att mer talar emot än för. Att eleverna presterar sämre idag än på 90-talet kan ha andra förklaringar. Exempelvis att det allmänna mediebrus med krav på ständig uppkoppling som råder idag gör otrygga elever ännu otryggare med sämre fokus som resultat.
Den övergripande styrningen finns redan idag via bland annat läroplaner, nationella prov, betygssystem och utvärderingar från Skolverket så där blir det ingen skillnad.

Att sedan i kommunerna tvingas hantera en integrerad verksamhet med olika huvudmän, (för det är väl inte tänkt att förskolan, skolbarnsomsorgen och särskolan också ska förstatligas?) är som jag ser det ett stort steg tillbaka i utvecklingen.

Hur har Folkpartiet tänkt hantera friskolorna?

Nej, jobba istället med nationella ramar och mål, nationella prov i år 3 är ett steg på vägen, och ge kommunerna möjlighet att möta de lokala behoven istället.

En sak till, Finland framhålls ofta som ett föredöme vad gäller elevernas kunskapsnivå och där är skolan kommunal.

Relaterat: DN, DN, SvD, AB.

Andra bloggar om ,, , .

Inga kommentarer: