fredag 11 juli 2008

Kjell-Olof Feldt – en vis man

Noterade att Kjell-Olof Feldt och jag har minst två saker gemensamt. Ingen av oss gillar löntagarfonder och båda tror att sänkta arbetsgivaravgifter är bra för landets ekonomi.
Det senaste uttalandet bekräftar bara vad jag alltid trott om honom (KOF), nämligen att han snarare än en socialdemokrat är en pragmatiker som valde (s) för att de var närmast makten på hans tid. Intressant tanke om inte annat! Finns det fler sådana politiska pragmatiker idag och i så fall vilka? Leif Pagrotsky skulle kunna vara en, Anders Borg en annan!

Inga kommentarer: