torsdag 31 juli 2008

Blodig OS-arena

Beijing Workers’ Stadion, där bland annat delar av damernas fotbollsturnering ska spelas, har tidigare använts för massmöten i samband med avrättningar. Dödsdömda fångar förnedrades inför publik innan de fördes till avrättning.
Gunilla Lindberg, toppfigur i både IOK och SOK, säger sig inget veta. Det är mycket möjligt att hon talar sanning eftersom dessa händelser ligger en bit bakåt i tiden. IOK har hela tiden försvarat beslutet att ge OS till Kina med att ”då håller världen ögonen på Kina och kan därmed påverka de mänskliga rättigheterna i positiv riktning”. Jo, man tackar!

Sanningen är att Kina är en så stor och växande del av världsekonomin att det helt enkelt är en bra affär att låta dem få olympiska spel. Kina håller ju på med ett gigantiskt projekt som innebär en mix av diktatur och marknadsekonomi. Sveriges export till Kina har till exempel ökat med 21 procent det senaste året enligt SCB. Det skulle inte vara lika intressant att lägga OS i till exempel Zimbabwe där det också som bekant finns lite att göra inom området ”human rights”.
Hur man ska förhålla sig till det kan vi alltid diskutera men att tro att ett OS skulle förbättra de mänskliga rättigheterna är mest en naiv dröm.
Att göra affärer med Kina tror jag är bra på lång sikt, både ekonomisk men även ur perspektivet mänskliga rättigheter. Närvaron av utländskt affärsfolk gör i alla fall att regimen kan känna sig observerade. Värre vore om landet blev isolerat som Nordkorea.
Får en känsla av att sista ordet inte är sagt i denna fråga under kommande månad...

Inga kommentarer: