torsdag 21 november 2013

God ton i den politiska debatten

Budgetdebatterna i Riksdagen och många av Sveriges kommuner pågår för fullt. Ännu har jag inte uppfattat att man nedlåter sig till att anklaga sina politiska motståndare för att bryta mot några lagar och jag hoppas att det fortsätter så. Demokratin mår bra av debatt, men den ska vara korrekt och saklig.

Idag skriver jag en debattartikel i Vi i Tyresös nätupplaga. Där tar jag upp den otrevliga ton, med anklagelser om vänskapskorruption som miljöpartiets lokala språkrör använde på det senaste sammanträdet i Tyresö Kommunfullmäktige. En sådan ton gynnar inte demokratin.

Debattartikeln i sin helhet kan du läsa här.

Det du inte kan läsa där är hur Mp på sin lokala blogg till och med namnger mig och en styrelseledamot i Trollbäckens Tennisklubb och mycket tydligt insinuerar att saker inte gått rätt till.

Saxat från Miljöpartiet i Tyresös blogg (klicka på bilden om du inte ser hela)
Detta är absolut inte ok i den politiska debatten. Jag har inget emot när det är högt i tak i fullmäktige, men det här är på gränsen till förtal.

Om Mp misstänker att något otillbörligt skett finns det myndigheter som man kan anmäla detta till. Det tycker jag i så fall att Mp ska göra. Alternativet är att be om ursäkt för övertrampet till de som anklagas!

Relaterat: DN, SvD, SvD, SvD.

5 kommentarer:

Peter Freij sa...

Om detta är ett återkommande problem så varför inte ta upp rättsläget med berörda.
Den som kränker måste ju få ta konsekvenserna, förstår att det är svårt för ett kommunalråd att dra saken till tinget men den andre nämnde borde väl kunna stämma i bäcken.

Anonym sa...

Personer oavsett politisk färg har olika känslor för olika typer av föreningar och föreningsliv.

För att förhindra framtida pajkastning av liknande typ föreslår jag att politikerna som ansvarar för fritidsbudgeten i din kommun överlåter handläggandet av bidragsansökningarna till tjänstemännen.

Politikerna meddelar endast budgetårets belopp.

Statliga stöd söks som vanligt hos RF.

Tro mig att det fungerar. Jag har mångårig erfarenhet som föreningsledare.

Min första tanke var att miljöpartisten har uppfattat något i diskussionen och efter beslutet som inte skall finnas med i en demokratisk anda. Jäv.

Jag ställer mig inte på någondera sidan i frågan utan vill att Tyresös fullmäktige verkligen försöker undvika sådant som kan uppfattas stötande.

Kom igen Dick ... finns det en möjlighet att ni kan släppa handläggningen?

Känn dig inte ledbruten och knäckt av detta. Du är säkert en bra ledare. Jag har känslan att det är så.

; )

Tugga

Dick Bengtson sa...

#Peter# Vet inte om just personangrepp är återkommande. Däremot har vissa en förmåga att slänga ur sig helt overifierade rykten som om de vore sanning i debatterna. Typ "det vet väl alla" eller "det har jag hört".
I just det här fallet har man i alla fall gått för långt. Jag hanterar det genom att offentliggöra, hur övriga drabbade gör är upp till dem.

#Tugga# I teorin är din idé bra. Tyvärr fungerar det inte så i praktiken med bidrag av olika slag. Självklart ger tjänstemännen ett utlåtande, men sökta belopp är alltid högre än budget och i vissa fall vill man som politiker prioritera.

I just det här fallet handlade det om ganska stora belopp och en ganska komplicerad finansiering. Sådana ärende är inte så många per år.

Tack för de snälla orden f ö.

Anonym sa...

Låt oss frisera mina tankar en aning.

Jämför kommunen med en bostadsrättsförening. Brf avsätter årligen belopp för kommande större renoveringsbehov. Låt kommunen hålla ett saldo för ex ny gräsmatta på fotbollsplanen, ny kompressor för isbanan, ny paddock för ridklubben m m.

Del av saldot kan (läs: bör) löpa in i nytt budgetår.

Bidragsansökningar av dessa slag kan förstås klubbas av politikerna men måste diskuteras ingående med föreningar och tjänstemän.

Övriga årliga ansökningar såsom aktivitetsbidrag eller klubbstugebidrag och liknande kan tjänstemännen hantera och klubba själva. Ni politiker sätter bara budgeten.

F ö är det bra om beslutsfattare inte sitter i föreningsstyrelser.

Ha en bra söndag
Tugga

Dick Bengtson sa...

#Tugga# Självklart finns det årlig budget för underhåll och drift. Dessutom en långsiktig investeringsbudget. Däremot sätter kommunallagen stopp för att föra över outnyttjade driftpengar mellan åren.

När det gäller aktivitetsstöd är också beloppen fastställda av politiken och administrationen sköts av förvaltningen.

Däremot vet vi inte vilka projekt och kulturaktiviteter som föreningslivet planerar för kommande år. Därför avsätts i budgeten potter som fördelas under året.

Så i princip har vi det du föreslår. Om någon politiker är engagerad i en berörd förening så deltar denne självklart inte i beslut rörande just den föreningen = jäv.

Själv gick jag ur alla föreningar när jag tog mitt uppdrag för att kunna vara helt neutral.