tisdag 29 oktober 2013

Avveckla Socialstyrelsen?

Socialstyrelsen har lag ned tid, energi och därmed pengar på en undersökning som visar hur mycket pengar landets kommuner lägger på vård och omsorg av sina äldre.
Man har jämfört hur stor del av kommunens budget som läggs på åldersgruppen 65 och äldre i relation till gruppens del av befolkningen.

En medarbetare på Socialstyrelsen säger att: ”Det här materialet har tagits fram för att kommuner ska kunna se hur de ligger till jämfört med andra kommuner. Vi vill att de ska fundera över hur de använder sina resurser, både de som ligger lågt och de som ligger högt. Är de nöjda med hur det ser ut i dag eller vill de kanske göra förändringar i sitt arbete med vård och omsorg till den här åldersgruppen?”

Varför det? Vem har gett Socialstyrelsen det här uppdraget? Varför slösas mina skattepengar på en så meningslös undersökning?

På samma sätt som att bara mäta antalet lärare inte alls visar kvalitet i utbildning, visar inte de här siffrorna någonting om hur bra de olika kommunerna tar hand om sina äldre. Kvaliteten alltså.

Min kommun, Tyresö, hamnar i botten av tabellen. Vi lägger alltså inte ned mest pengar på våra äldre i jämförelse. Vad våra brukare anser, förtäljer inte denna ”undersökning”. Man struntar alltså i det viktigaste, dem som äldreomsorgen är till för. 
Jag vet, som tur är, att en stor majoritet av ”våra” äldre är nöjda med den service de får, även om vi såklart alltid kan bli bättre.

Det finns väl inget som helst egenvärde i att endast avsätta en stor del av medborgarnas pengar för omsorg, om man inte vet vad de genererar i form av nöjdhet hos brukarna. Att göra s k öppna jämförelser som bygger på brukarnas uppfattning om kommunal service är rätt väg att gå.

Den bästa äldreomsorgen borde ju vara den som har nöjda brukare till den lägsta kostnaden! Allt annat är ju ”missbruk” med skattemedel.

Den här sortens undersökningar är bara trams som aldrig borde blivit publicerat.

Relaterat: DN, DN, SvD, SvD, SvD, AB.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Hur många myndigheter har vi? I bakhuvudet har jag siffran 500 någonting men är totalt osäker.

Egentligen spelar skatteslöseriet ingen roll så länge alla är nöjda och glada. Men tredje statsmakten granskar och synar myndighetsslöseri med jämna mellanrum och många reagerar negativt.

Vad händer sedan? Oftast ingenting. Ibland rullar några huvuden men bara ibland.

I vårt avlånga land sätter vi oss till ro igen på fredagskvällarna och myser ... och glömmer.

Tyvärr har jag svårt att tro att din reaktion kommer att nå speciellt långt men det är rätt att skriva av sig.

När Sverige underteckande EES-avtalet var min spontana tanke att personer som är i behov av staten Sveriges tillgångar kan få tillbaka endast lika många kronor som de har tillfört, alternativt 90-95% av det beloppet pga administrativa kostnader. Undantag görs givetvis för flyktingar. Om jag skulle framföra den åsikten idag tror jag att jag skulle bli klassad som främlingsfientlig.

Men om ovanstående tanke hade framförts och blivit vedertagen tror jag att vi skulle ha ett lättare skatteklimat i Sverige.

Ergo: lämna EU. Vojne, vojne att alla Sveriges pensionärer kan tillgodogöras c:a 300 spänn skattefritt i månaden i så fall.

Jag räknar 11 miljarder i nettokostnad och dividerar med 3 miljoner. Egentligen vet jag inte hur många de är. Det är bara en grov uppskattning.

Ha en trevlig oktoberkväll Dick.

: )

Dick Bengtson sa...

#Tugga# Jag ser EU både som ett frihets- och ett fredsprojekt.

Det finns självklart mycket att göra för att effektivisera den verksamheten.

Två uppenbara saker:

1) Sluta upp att flytta verksamheten mellan Bryssel och Strasbourg. Kostar massor att dra med hela administrationen.

2) Minska jordbruksstödet radikalt. Det känns inte rätt att subventionera en enskild näringsgren så mycket som vi gör idag.

På det sättet får vi loss mycket pengar som t ex kan användas till att sänka medlemsavgifterna.

Anonym sa...

Halloj Dick.

Om EU kan man diskutera hur mycket som helst. För att spara på skattebetalarnas pengar kan man lägga ner hela projektet och ersätta det med ett internationellt överenskommelsekontor.

Kostnaden för detta blir en bråkdel av dagens.

Tanken att EU är ett freds- och frihetsprojekt är god men som både du och jag har upptäckt så nöjer man sig inte med detta. Ett överenskommelsekontor fungerar alldeles utmärkt som ett freds- och frihetsprojekt.

Trevlig helg Dick
Tugga

Dick Bengtson sa...

#Tugga# Håller inte med om det. Det finns otaliga exempel på hur "överenskommelser" och avtal brutits, ibland med krig som följd.

Att vara en union betyder att nationerna är mycket tajtare sammanbundna, både ekonomiskt och politiskt. Det gör att en union blir mer livskraftig och långlivad än en överenskommelse.

Glöm inte bort att embryot till EU, kol- och stålunionen, bildades för att Frankrike och Tyskland skulle kunna hålla sams långsiktigt.

Trevlig helg till dig också!

Anonym sa...

Kol- och stål i all ära. Samhället är betydligt mer komplicerat idag än på 50-talet.

Avtal kan brytas även i en union. Länderna bör bibehålla sin kultur, ekonomiska utveckling, sina lagar, sitt språk och utveckling själva utan mer yttre påverkan än de klarar av att hantera. Människan har av naturen utrustats med vissa trösklar inför inlärning. Tyvärr tror EU-anhängarna att man kan standardisera vardagen för alla i unionen oavsett om du bor i Polen eller Spanien.

Det finns vissa områden där jag anser att samtliga länder på klotet kan ha överenskommelser. Ett matnyttigt sådant är trafikskyltar. Ett annat är utlämningsavtal av kriminella element och även överenskommelser att placera de dömda på anstalt i ett annat land.

Tror du vi kan minska brotten om vi hänvisar våra dömda till Vitryssland eller Bolivia t ex?

Nu sitter jag här och filosoferar ...

Ha det bra Dick
Tugga

Dick Bengtson sa...

#Tugga# Vitryssland eller Bolivia? Nu drar du väl iväg i tanken...?

Det där med "egen" kultur, språk och utveckling låter i mina öron farligt nära SD-snack. Förhoppningsvis är det inte så du menar. För vad är "svensk" kultur? Vi har ju under århundraden influerats av människor som kommit till vårt land för att stanna och så måste det fortsätta även framöver.

Däremot ska vi slå vakt om våra värderingar såsom yttrandefrihet och religionsfrihet. Men det har ju inget med kultur att göra.

Anonym sa...

Hej Dick.

Inatt sov jag dåligt. Det kan bero på att det blåste rejält ute i natt och det kan bero på att jag nästan blev sammankopplad med SD.

Idag hade jag en fundering vad jag menar och vad jag står för.

Först får jag säga att kulturen är viktig oavsett om det är teater, musik eller idrott. Människan mår bra av att konsumera kultur. Du hade tidigare en blogg om kulturen och vi är väl rörande överens att kostnaden för detta får inte gå överstyr.

För övrigt tror jag att jag är liberal eftersom jag anser att människan i sig själv är den som skall bestämma. Vill människan studera astronomi, biofysik, politik, musik eller ekonomi så skall tillfälle ges till detta.

Känner människan att det är obehagligt att befinna sig i viss risksituation för oväntade händelser, låt oss säga att du har berusade eller drogpåverkade personer och därmed opålitliga, så skall du ha en möjlighet att ta dig därifrån. Nu menar jag inte att du sitter på en pub eller liknande utan det kan vara så att hela kvarteret är nedgånget. Att tillåta detta känner jag inte rimmar med SD. Det anser jag måste vara rent sunt förnuft.

Vidare skall människan själv avgöra vilken tro den vill ha. Om personen hittar något som har ett bra sammanhang och börjar utöva detta skall ingen påverka dig i annan riktning i någon religions namn. Man kan däremot ha diskussioner om alltets uppkomst etc. All tro skall alltså vara frivillig. Har detta med SD att göra? Det tror jag inte.

Samhället är beroende av medborgare som kan kommunicera med varandra. Ju bättre kommunikationen fungerar desto bättre och effektivare stat. Ett gemensamt språk är alltså viktigt. Detta har inte med SD att göra. Det ligger nog närmare Folkpartiet.

Utveckling skall ske inom ramen vad människan är förmögen till. Tidigare skrev jag att människan är utrustad med trösklar för ny inlärning. Inlärningen kan bestå i att lära sig nya språk, ny teknik men också att träffa och lära känna nya människor. Efterhand är trösklarna borta men ge det den tid som krävs. Här kan jag erkänna att SD kan ligga i närheten men mina åsikter om detta hade jag innan SD fanns.

Svensk kultur är ett så vitt begrepp att det är svårt att sätta en etikett. Vad är norsk kultur etc, etc?

Frågan kan inte ställas för den är obesvarbar. Det går dock att hävda att i Norge eller Tyskland t ex har man inte tjurrusning som i Pamplona. Vissa unika händelser på vissa platser kan alltså härröras till lokal kultur men att begära in ett svar från ett område stort som ett land känns aningen löjeväckande. Mixen är för stor och det förstår du också Dick för du är en klok person.

Om vi återkopplar till EU anser jag att unionen dels kostar för mycket vilket vi är överens om och dels att den detaljstyr med standardisering utan att ta hänsyn till individen eller miljön. För mig blir betyget ett streck. M a o ... lämna EU. Bara för det är jag inte emot en världsomfattande tanke att det skall vara lätt att bedriva handel. EU är ju faktiskt ett stort hinder för detta.

Det där med Bolivia är bara en handelstanke. Tror du inte att det är billigare att sända våra fångar dit och tillbaka än att hålla med egna fängelser?

Det blev mycket men jag hoppas att du förstår.

Klockan är inte mycket och det är redan mörkt ute. November. : /

Ha en bra kväll
Tugga