måndag 29 april 2013

Om lobbyister i politiken

En av kvällstidningarna har gjort en undersökning av var avgångna politiska beslutsfattare tar vägen efter den politiska karriären. Föga förvånande har många fortsatt i konsultbranschen, som s k lobbyister. Den mest kända i församlingen är f d statsministern Göran Persson.

Att de är attraktiva för olika organisationer som vill driva sina frågor i en speciell riktning är inget att förvåna sig över. När man är politiskt aktiv lär man sig snart att personliga nätverk är väldigt viktiga för framgång och en framgångsrik politiker har såklart ett brett nätverk.

Som lokalpolitiker blir man också ”utsatt” för lobbyister. I det fallet är det kanske inte gamla statsråd från häftiga PR-byråer, utan snarare andra sammanslutningar och organisationer.

Jag har svårt att se problemet så länge jag är medveten om varför de mailar just till mig eller varför just jag får ett brev eller ett telefonsamtal. Det viktigaste är att förstå att dessa människor företräder olika typer av särintressen, betalda eller inte.

Inget är egentligen nytt under solen. Fackföreningarna har i alla tider, inte minst via kopplingen LO och S, sysslat med det här.

Och visst är det väl bättre att avgångna politiker arbetar än att låter sig bli försörjda av en riksdagspension?

Relaterat: SvD, SvD, SvD, AB, AB, AB, AB, DN.

Inga kommentarer: