fredag 9 november 2012

Om SDs framgångar i opinionen

Året är 1943. En fiskebåt med en fiskare, han hustru, deras två döttrar, 13 och 14 år, samt ett antal grannar och släktingar, anländer mitt under brinnande krig till Gotland.

De är på flykt undan kriget, undan de ryska trupperna som dödar och våldtar den lettiska befolkningen som hämnd för deras ”samarbete” med de nazistiska ockupanterna.

Flyktingarna tas om hand, avlusas, och fiskarfamiljen placeras så småningom i ett läger utanför Norrköping.
Ganska snart får fiskaren arbete som timmerman på varvet och hans hustru på en av de många textilfabrikerna. Fiskarfamiljen etablerar sig ganska snabbt i det svenska samhället, bygger sig ett hus och blir skattebetalare och medborgare i Sverige. Döttrarna lärde sig språket, utbildade de sig och bildade familj.
Integrationen var det nog lite sämre med. Fiskaren, hans hustru och äldsta dotter umgicks nästan bara med andra letter och arbetade på olika sätt för ett fritt Lettland. Men vad spelade det för roll? De störde ingen och var väl sedda i det svenska samhället. Den yngsta dottern bestämde sig tidigt för att hon ville stanna i det nya landet och inrättade sitt liv efter det.

Fiskaren var min morfar och den yngre av hans döttrar skulle senare bli min mor.

Vad har då det här att göra med Sverigedemokraternas framgångar i opinionsmätningarna att göra?

Jo, hade ett parti som SD funnits , och haft inflytande i politiken, hade man förmodligen skickat tillbaka fiskaren, kanske med en liten biståndspeng, med motivet att ”vi hjälper dem bäst på plats i deras hemmiljö”. Vad sedan den sovjetiska ockupationsmakten hade gjort med dem då, vill jag helst inte tänka på.

En stor skillnad mellan 40-talet och dagens Sverige är att då fanns det jobb att få i en snabbt växande ekonomi. På 60-talet ”importerade” vi t o m arbetskraft från Grekland, Finland och dåvarande Jugoslavien till vår framgångsrika industri. Utan dessa människors insatser skulle bygget av det svenska ”folkhemmet” antagligen inte varit så framgångsrikt.

Ska då vår flyktingpolitik vara olika beroende på var i konjunkturcykeln vi befinner oss? Nej självklart inte! Det här handlar om humanism och empati för människor som har det svårt. Den inställningen ska vi absolut inte rucka på.

Det jag däremot kan tycka att vi måste bli mycket bättre på är integrationspolitiken och samordningen med övriga EU när det gäller hur många flyktingar vi tar emot.

Att SD ökar i opinionsmätningarna tror jag beror på två saker. För det första människors rädsla för det okända. 
Nu består inte flyktingarna av balter som i många stycken påminner om oss, både till utseende, religion och traditioner. Nej, nu kommer det människor från Syrien, Irak och Somalia, som på massor av sätt skiljer ut sig från det vi är vana vid, det trygga och invanda. Det skrämmer många, inte minst äldre, svenskar.
Det andra skälet till SDs uppgångar beror på att vi faktiskt inte tagit debatten med dem. Jag håller alltså inte med statsministern i det avseendet. Vi har i de flesta fall nonchalerat dem och hoppats att de inte skulle nå framgång. På det sättet har vi också nonchalerat de svenskar som av olika skäl är rädda för det okända. 
Vi har heller inte brytt oss om att debattera med SD i några andra frågor, i den mån de har några åsikter där. Att SD vill sänka abortgränsen från vecka 18 till vecka 12 är ju till exempel ett intrång i kvinnans rätt att själv bestämma över sin egen kropp.

Nej, om SD inte ska få över 10 procent i valet 2014, måste vi börja ta debatten nu och då inte heller försöka skyla över de uppenbara brister vi har i integrationspolitiken sedan länge. Vi måste också våga diskutera om vi ska ställa upp språkkrav för medborgarskap, respekten för vårt sekulariserade samhälle och andra ”jobbiga” frågor. Detta är inget ovanligt i västvärlden, se exempelvis på USA och Australien.

Dessa frågor måste vi våga diskutera och debattera, både med SD och inom våra egna partier, utan att få rasistspöket kastat emot oss.

Relaterat: DN, DN, DN, SvD, SvD, Exp, Exp, Exp, AB.


Bloggkollegor i samma ämne: Andersson, Antonsson.

12 kommentarer:

Anonym sa...

Du kanske skulle läsa på historien:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Baltutl%C3%A4mningen

Norske kungen lär också ha försökt fly till Sverige under kriget, men fick ej asyl, utan blev tillbakaskickad, varpå han begav sig till England.

Kaibigan_ko sa...

"Nu består inte flyktingarna av balter som i många stycken påminner om oss, både till utseende, religion och traditioner. Nej, nu kommer det människor från Syrien, Irak och Somalia, som på massor av sätt skiljer ut sig från det vi är vana vid, det trygga och invanda. "
"Dessa frågor måste vi våga diskutera och debattera, både med SD och inom våra egna partier, utan att få rasistspöket kastat emot oss."

Du har själv redan angett tonen, rasism, främlingsfientlighet.

Dick Bengtson sa...

#Anonym# Jag vet att baltutlämningen är en svart fläck i Sveriges historia. Min morbror tillhörde de letter som stred i tyska armén. Inte för att han sympatiserade med Hitler, utan för att han hatade ryssar över allting annat.

#Kaiban# Det är precis det jag menar, det du just ägnar dig åt. Härskarteknik genom att antyda att jag har rasistiska åsikter. Då får vi ingen debatt, utan lämnar hela politikområdet fritt för SD att dominera och sätta agendan.
Vi måste våga disktera det som många människor är rädda för utan att tystas av "rasistargumentet".

S.Sahlstedt sa...

Jo, angående norska kungen så var problemet det att han uniformsklädd, formellt ÖB för norska armén ville komma över till Sverige för att vila upp sig. I ett dylikt fall så är Sverige, som neutral stat, enligt Haagkonventionen skyldigt att internera kungen!
Sverige utlämnade ju dessa uniformsklädda baltiska flyktingar år 1946 och redan tidigare hade Sverige överlämnat deras deponerade guldreserv åt Stalin. Men inte kan dessa lutherska balter jämföras med de som nu kommer. I såfall så skulle de genast från första dagen varit på kollisionskurs med Sverige, ordnat upplopp och krävt införandet av kommunism i Sverige. De nu kommande säger sig ha flytt från det elände islam skapat. Kanske så, men varför kräver de då att deras hemlands värderingar och lagar införs i Sverige?

Anonym sa...

"Ska då vår flyktingpolitik vara olika beroende på var i konjunkturcykeln vi befinner oss? Nej självklart inte!"

Med andra ord skall vi inte anpassa kostnaderna efter våra tillgångar, att försörja utlänningar skall gå före allt annat? Hur stor del av befolkningen tror du delar den uppfattningen?

Att sedan bygga ett helt inlägg på vad du TROR att SD SKULLE HA GJORT är ganska fånigt. Tag reda på var de står först, de kanske inte vill ha striktare flyktingpolitik än på 40-talet, vem vet.

Och som du själv säger, det är en jävla skillnad att ta emot några kristna letter och en flodvåg av analfabeta muslimer från Afrika.

Anonym sa...

"Nej, om SD inte ska få över 10 procent i valet 2014, måste vi börja ta debatten nu och då inte heller försöka skyla över de uppenbara brister vi har i integrationspolitiken sedan länge."

Rösta du efter ditt hjärta och låt oss andra rösta efter våra. Det är det som är tanken med demokratin, inte att politikerkasten skall "ta debatten" för att få oss att inte rösta fel.

Dick Bengtson sa...

#S Sahlstedt & två anonyma# Jag är övertygad om att en stor majoritet av svenska folket vill att vi ska fortsätta föra en human flyktingpolitik.
Något SD inte talar högt om är hur vi ska lösa vårt behov av arbetskraft på sikt, utan arbetskraftsinvandring.
Att vi behöver bli bättre både på att integrera de nyanlända, lära dem språket och berätta om vilken värdegrund vårt sekulära samhälle vilar på, det håller jag med om.

Anonym sa...

Med andra ord menar du att 95% av jordens länder, och sverige fram till nyligen, bedriver en inhuman flyktingpolitik?

Om du med human menar att folk inte stöder SD flyktingpolitik har du helt enkelt fel. Läs den här rapporten:

http://www.yougov.se/wp-content/uploads/2011/04/YouGovOpinion-Väljaropinion-April-2011.pdf

Där framgår klart och tydligt att 58% tycker att SDs invandringspolitik är den bästa. Men det bryr du dig antagligen inte om, det är inte folket som skall avgöra, det är politikerna, och de slipper leva med resultatet av den vanvettigt ansvarslösa invandringspolitiken.

Dick Bengtson sa...

#Anonym# Det är ju precis det jag menar. Om ingen tar debatten i de här frågorna så får ju SDs argument stå oemotsagda.
Då är det kanske inte så konstigt att folk tycker som de gör, eller hur?

Anonym sa...

OK, så anledningen att en klar majoritet av folket gillar SD invandringspolitik bättre än alla andra partiers är alltså att politikerna inte "tagit debatten" och förklarat för folk att de har fel?

Du tycker inte man skall följa folkets vilja, utan lägga resurserna på att övertala dem att tycka annorlunda?

Dick Bengtson sa...

#Anonym# Nej, inte förklara att de har "fel", men för att ge dem en mer nyanserad världsbild än SDs.

SDs argumentation bygger i princip bara på att allt elände kan skyllas på invandringen och invandrarna. Riktigt så enkelt är det ju inte, eller hur?

Edin sa...

@Anonym Det gäller inte att förklara för folket att de (folket alltså) har fel, det gäller att förklara för folket att SD har fel och bygger sina argument på felaktig fakta, rädsla och "snabba" lösningar (skylla allt på invandring och invandrare).

SD's beskyllningar och retorik är bara en lite mer rumsren variant av det Hitler höll på med i Tyskland under 30-talet.