söndag 20 februari 2011

Som ett spöke från förr

Den gamle revolutionären Sven Wollter har tillsammans med en annan övervintrad kommunist skrivit en debattartikel som får en att tro att man färdats tillbaka till 70-talet.

Allt är dåligt. EU tar över allt mer makt, arbetslinjen skapar slum, de pensionsreformer som Sverige redan genomfört och bidragit till de starka offentliga finanserna sågas.

Sven Wollter tillhör något så udda som ett parti till vänster om Vänsterpartiet, Kommunistiska Partiet, med ett planekonomiskt samhälle som mål. Tidigare hette partiet KPML (r), där  bokstaven R stod för revolution som i värsta fall får ske med väpnad kamp för att arbetarna ska tillskansa sig makten.

Är det ingen som kan upplysa Wollter om att planekonomi inte fungerar? Är det ingen som kan upplysa Wollter om att de försök som gjorts har krackelerat ett efter ett. Nu återstår väl bara Kuba och Nordkorea och ingen av dessa känns som några modellsamhällen direkt.

Nej, Sven Wollter, i din gamla glansroll som Wilhelm Mobergs Raskens hade du en klassisk replik: ”Jag går väl för f-n vart jag vill”.  I vare sig Nordkorea eller på Kuba får du det. Tänk på det.

Relaterat: AB, DN, SvD.

1 kommentar:

bloggare på icedaniel.se sa...

Att folk ställs mot varandra är inte bra på den europeiska arbetsmarknaden. I Frankrike pågår nu en livlig debatt, då det földar in tyskkött som är producerat av billiga bulgarisk och rumänsk arbetskraft. De franska bönderna är förbannade och opinonen i hos det franska folket tycker att de gamla öststatländer har tjänat mer på EU än de gamla i väst. Kanske är därför att vissa länder inte vill släppa in Rumänien och Bulgarien i schengen. EU motståndet växer i EU`s västländer.