måndag 30 augusti 2010

En röst på mig

Vi som är engagerade politiskt får ofta kritik för att vi är för dåliga på att berätta vad vi själva vill åstadkomma i samhället och att vi fokuserar för mycket på att kritisera våra motståndare och deras förslag. Jag måste erkänna att jag själv ibland trillar i den fällan men det beror på att mina förslag i allmänhet förs fram i ett gemensamt förslag från Alliansen i Tyresö medan motpartens kommer i form av motioner, debattartiklar och liknande som jag, såklart, inte varit med om att förbereda.

Nåväl, jag ska ägna detta mitt 400e blogginlägg till att tala om några punkter vad jag vill arbeta för i Tyresö och Stockholms län under nästa mandatperiod. En röst på mig:

*Är en röst för en stark IT-utveckling i Tyresös skolor. Det finns oerhörda möjligheter att med ny teknik utveckla undervisningen med nya pedagogiska metoder. Detta inkluderar naturligtvis fortbildning för lärarna inom detta område, min erfarenhet säger att lärares kunskaper inom IT och datorstödd undervisning varierar alldeles för mycket.

*Är en röst för fortsatt utveckling av arenor för spontanidrott i Tyresö. Vi har börjat med exempelvis liten konstgräsplan i Strand och nya Skatepark 135 men det finns mer att göra.

*Är en röst för nya aktörer som ansvariga för fritidsgårdar och träffpunkter. Varför inte kommunen i samarbete med föreningsliv eller studieförbund?

*Är en röst för fler kommunövergripande profilklasser i Tyresö där betyg och intagningsprov avgör intagningen, inte var man bor i kommunen.

*Är en röst för Förbifart Stockholm.

*Är en röst för mer preventivt arbete mot välfärdssjukdomar orsakade av t ex rökning och övervikt.

*Är en röst för bättre tvärförbindelser i kollektivtrafiken i Tyresö men även på Södertörn.

*Är en röst för ekonomiskt ansvarsfullt klimatarbete.

*Är en röst för en översyn av Albyområdet i Tyresö för en utvecklad åretruntservice.

*Är en röst för ökat föräldraansvar för sina barn i skola och förskola.

*Är en röst för ökade resurser till barn i behov av särskilt stöd.

*Är en röst för fortsatt ansvarsfull ekonomisk politik i Tyresö och Stockholms läns landsting.

Det finns naturligtvis mycket mer att berätta men det får jag återkomma till vid ett senare tillfälle. I grundkurs I får man lära sig att det är mycket bättre att vara för saker än emot och som ni kan se ovan har jag lärt mig läxan.
Dock finns det en punkt till som måste med, om inte annat eftersom många Tyresöbor ställer frågan. En röst på mig:

*Är en röst mot tunnelbana till Tyresö. Jag vill bevara Tyresö som en skärgårdskommun med unik natur och hit vill i alla fall inte jag ha någon tunnelbana.

Dessutom kan jag, apropå ett aktuellt ämne, lova att inte skolka från några politiska möten nästa mandatperiod heller...

Relaterat: DN, DN, DN, DN, SvD, SvD, AB.

Andra bloggar om , , , , , .

1 kommentar:

Martin sa...

Ditt val kanske är klart inför valet. Men gör din röst hörd på

www.valresultatet.se