måndag 13 april 2009

Hederskulturen lever och frodas

En färsk undersökning från Stockholms Stad visar att den s k hederskulturen lever och frodas i vårt samhälle. 23 procent av flickorna i årskurs nio svarar i enkäten att de förväntas vara oskulder tills de gifter sig och inte får ha pojkvän.
Hela sju procent av flickorna och tre procent av pojkarna har svarat att de utsätts för den allvarligaste formen av förtryck: Kränkningar, hot och våld.

Man kan tyvärr konstatera att sju år efter Fadime och tio efter Pela så har i princip ingenting hänt. Förutom att de vuxna som utsätter ungdomarna för detta helvete bryter mot svensk lag så lever de utsatta flickorna och pojkarna ett liv ingen ska behöva leva i vårt land.

De upplysningskampanjer som genomförts har uppenbarligen misslyckats och det krävs nya grepp. Att lagföra de vuxna är förstås oerhört svårt eftersom de enda vittnen som i allmänhet finns att tillgå är de utsatta ungdomarna själva och för att vittna mot sina egna föräldrar och släktingar krävs säkert mer styrka än man kan kräva i de flesta fallen.

En idé skulle kunna vara en motsvarighet till de kvinnojourer som finns för att hjälpa misshandlade kvinnor, ”hedersjourer” där dessa ungdomar kan söka hjälp och skydd och samtidigt få stöd att i värsta fall börja ett nytt liv. Jag inser att detta inte är en lätt fråga men alla idéer är värda att prövas.

Varför heter det förresten hederskultur? Här finns vare sig heder eller kultur. Ett bättre namn vore ungdomsförtryck!

Relaterat: AB, DN, SvD.

Andra bloggar om , .

4 kommentarer:

Anonym sa...

Fadime var 26 år när hon mördades. Ingen riktig ungdom, kanske.

Anonym sa...

Det här är vad vi får när vi främjar mångkulturen utan att sätta några som helst gränser eller ställa några kvar. Barbarer får härja fritt innom Sveriges gränser.

Johan Sickeldal sa...

Vad har dessa brott och missförhållanden med heder och kultur att göra? Heder är ett positivt begrepp. Jag vill istället använda beteckningarna Skam- och/eller Skändlighetsbrott samt benämna förövarna Skändare, vilket de är. Fru Justitia har symboliskt en bindel över ögonen, vilket står för allas likhet och ansvar inför lagen. Tillämpa det, ursäkta ingen eller tillåt "undantag" av etniska eller religiösa skäl.

Dick Bengtson sa...

¤Anonym II¤ Det där med Barbarer är på gränsen för vad jag tillåter i kommentarsfältet. V v hyfsa ditt språkbruk.
¤Johan¤ Problemet är inte att lagarna saknas och jag tror inte heller att det ges undantag av etniska eller religiösa skäl, det svåra är att leda förtrycket i bevis.