onsdag 15 april 2009

Att budgetera eller inte

Om den ekonomiska situationen är god är en budget ett roligt arbete. Det gäller både ett enskilt hushåll, en kommun eller en nation. Om den ekonomiska situationen däremot är dålig är det inte lika kul längre. Då handlar tankemödorna om var vi kan spara, hur länge situationen ska vara dålig och hur kan vi öka de låga intäkterna.

Regeringens vårbudget försöker se framåt vilket är bra, man försöker dämpa arbetslösheten vilket också är bra och man har varit tydlig med vad kommunerna kan vänta sig vilket även det är bra. I Tyresö väljer vi det offensiva spåret i finanskrisen. Ännu har inte arbetslösheten slagit särskilt hårt mot oss men skatteutjämningssystemet gör ändå att våra skatteintäkter minskar totalt.
Som en insats mot krisen väljer vi att investera 540 miljoner fram till 2011. Vi kommer bland annat att investera i nya skolor och förskolor, en ny infart till Tyresö Centrum och en ombyggnad av Nybodahallen.

Regeringen väljer att gasa och bromsa samtidigt. Jobbskatteavdraget från 1 januari, möjlighet till ROT-avdrag och 11 miljarder mot arbetslösheten är exempel på gaspådrag. Att inte vräka på mer med kortsiktiga åtgärder utan att avvakta och skapa ekonomiskt handlingsutrymme är exempel på hur man bromsar.
På det stora hela är det en ansvarsfull vårbudget där regeringen inte ramlar i fällan att panikhöja alla bidrag och anslag till allt och alla. Det jag möjligen kan sakna är en satsning på infrastrukturen såsom vår satsning i Tyresö. Dessa projekt har i allmänhet lång startsträcka och behöver tid för att ge effekt, men det kommer ju en höstbudget också.

Under tiden kan vi som har sysselsättning, och det är ju faktiskt fortfarande de flesta av oss, bidra genom att fortsätta att konsumera och inte lägga alla pengar i madrassen. Köp en ny madrass istället!

Relaterat: AB, AB, DN, DN, DN, DN, SvD, SvD, Expr, Expr.

Andra bloggar om , , , .

Inga kommentarer: