söndag 16 december 2012

Profilering i invandringsfrågan

Centerpartiet sticker idag ut hakan och lanserar ett förslag där man vill ta bort alla regler som begränsar invandringen till Sverige. Motivet skulle vara bristen på arbetskraft och flykten från glesbygden.  Tyvärr tror jag inte alls på att släppa gränskontrollen. Vi måste veta vilka som rör sig över gränserna. Och vad säger att nya invandrare skulle bosätta sig i glesbygden om där inte finns några jobb?

Samma dag presenterar SIFO en opinionsundersökning som ger SD 10 procent i väljarstöd.

Jag har tidigare skrivit om att vi som inte har främlingsfientliga åsikter måste våga diskutera invandring, integration och medborgarskap, utan att bli stämplade som rasister. Den åsikten står jag fast vid. Flera skribenter anser också att de etablerade partierna förflyttning mot mitten på den politiska skalan, inte minst mitt parti Moderaterna, gör att ”högerflanken” i svensk politik lämnas öppen för partier med tvivelaktiga agendor.

Vissa anser också att sympatierna för SD är ett ”långfinger” mot de etablerade partierna som inte tar människors oro och rädsla på allvar.

Att vara ett lyssnande parti som bryr sig om vad vanliga människor tycker har varit en bra, och framgångsrik, strategi för oss moderater. Ett sådant parti ska vi fortsätta att vara. 
Därför tycker jag det är på tiden att ta människors oro på allvar och börja diskutera det som de upplever som ett problem. Uppenbarligen är det så att många, inte minst äldre, upplever invandringen som ett hot mot deras välfärd. Det måste vi ta på allvar och förklara att så inte är fallet.
Men vi får inte heller sticka huvudet i sanden och blunda för det utanförskap och brist på möjligheter till integration, som allt för stor koncentration av nyanlända i samma områden skapar.
Vi måste börja våga diskutera!

Varför inte börja med frågan om medborgarskap? Jag tycker mycket väl att vi kan skärpa kraven på de människor som kommit till Sverige, fått en fristad här och bestämt sig för att stanna för gott.

Det är inte alls för mycket begärt att ett medborgarskap villkoras med någon form av språktest och krav på en grundläggande kunskap om landets historia och om de rättigheter och skyldigheter man har som medborgare. Det har många andra civiliserade länder, till exempel Australien och USA.

Jag är medveten om att den frågan förmodligen är den enkla i sammanhanget. Men, som sagt var, någonstans måste vi ju börja.

Relaterat: AB, AB, AB, AB, AB, AB, SvD, SvD, SvD, DN.

Inga kommentarer: