torsdag 10 januari 2013

För många Centerforwards

Centern och Annie Lööf går uppenbarligen igenom ett existentiellt stålbad just nu. Ett idéprogram har tagits fram för att forma den framtida centerpolitiken, och det är orsaken till stålbadet.
Idéprogrammet innehåller bland annat förslag om månggifte, fri invandring och platt skatt. Detta har orsakat storm i de centerpartistiska vattenglasen, åtminstone utanför Stockholm.

Det är lite synd, tycker jag. Om det nu är vad det heter, ett program med idéer, så borde centerpartisterna kunna få diskutera det i den ordning man uppenbarligen varit överens om tidigare. Inte genom att tunga partiföreträdare sågar förslagen i media. Jag tycker inte heller att månggifte känns tilltalande, men ta det som ett förslag bland många. 

En vanlig metod som används vid produkt- och tjänsteutveckling är brainstorming. Vid en sådan session är alla förslag tillåtna, hur galna de än kan tyckas, och det enda som inte är tillåtet i första fasen är att såga något förslag. Jag tolkar idéprogrammet just som ett resultat av en brainstormingaktivitet.

I nästa fas går man igenom förslagen, sållar och sorterar, och till slut har man några att utveckla vidare. Ibland förekommer det faktiskt att något som från början verkar ogenomförbart faktiskt blir en riktig kioskvältare, även om man på vägen kanske modifierat grundidén något.

Centern, med sina dåliga opinionssiffror, går helt klart genom en kris där man söker en identitet på den politiska kartan. Ett uppenbart problem är att konkurrensen om den politiska mitten blivit allt tuffare eftersom både Moderaterna och Socialdemokraterna allt mer förändrat sin profil, för att även de aspirera på platsen som ”centerforward”. Att konkurrera mot dessa är såklart inte det lättaste. Se bara på Zlatan när han kom till Barcelona!

Vad ska de då göra? Jag har ingen patentmedicin, men att våga diskutera nya idéer utan förutfattade meningar vore nog en hälsosam start. Det tillsammans med en intern krismedvetenhet skulle kunna bli någonting bra. Om det betyder att Centern ”omskolas” till släpande forward eller siktar på en ytterposition, kan bara partimedlemmarna själva svara på.

Det är inte helt ovanligt att krismedvetenhet föder framgång. Låt oss hoppas att detta gäller även Centerpartiet.

Relaterat: AB, AB, AB, AB, DN, DN, SvD, SvD, SvD.


Bloggkollegor i samma ämne: Andersson, Högberg, MMK.

Inga kommentarer: