måndag 19 september 2011

Valvinnarna exkluderas

I mitt moderland Lettland har det i helgen hållits val. Som det ser ut kommer det parti som fick flest röster, Harmonicentern, hamna utanför regeringen.

Demokratin i landet är fortfarande ung, och den stabila partiordning som vi har, med ett nytt parti var tjugonde år, har inte etablerats i Lettland. Därför fanns det ett antal nybildade partier med, där snarare huvudpersonen/partiledaren är viktig för att nå väljarna än eventuell ideologi.

Harmonicentern, som fick runt 30 procent av rösterna, lär som sagt inte komma med vid regeringsbildningen eftersom partiet domineras av ryskspråkiga letter.

För att förstå varför, måste man förstå Lettlands historia. Lettland och letterna har under generationer varit ockuperade och förtryckta av Sovjetunionen. Det betyder att det hos väldigt många letter, inte minst den äldre generationen, finns en misstänksamhet och vissa falla ett ingrott hat mot ryssar och allt de står för.

Flera av mina äldre, nu avlidna, släktingar ville till exempel lösa problemet med den stora gruppen ryssar, gen om att ”döda dem”. När man hör sådant förstår man varför Harmonicentern inte får plats i regeringen.

På sikt måste dock letterna lösa frågan. Många i den rysktalande befolkningen är barn till sovjetiska soldater och födda i Lettland och har inget annat hemland.
Kanske kan det generationsskifte som måste komma, även inom politiken, skapa en större tolerans mellan folkgrupperna. Jag tror att det är ett måste för att få fart på ekonomin och Lettlands avstannade välfärdsbygge.

Relaterat: DN, SvD.

Andra bloggar om , .

Inga kommentarer: