torsdag 14 juni 2012

Assimilering, sa Bull

Så har då Sverigedemokraterna gjort aktiv debut i Tyresö Kommunfullmäktige. De har fram till nu, i princip inte sagt ett ord under mötena. En inskolningsperiod om nästan två år alltså. Vad jag kan minnas skolar man in ett förskolebarn på cirka två veckor…

I sitt förslag till Kommunplan och budget, blandar man oskyldiga floskler som ”en kommun med hög säkerhet och trygghet för invånarna”, med konspiratoriska idéer om att ensamkommande flyktingbarn i själva verket är män som kommit hit ”med löften om frikostiga bidrag”.

SD förespråkar vidare ”assimilering framför integration”, och vill slopa de kommunala integrationsinsatserna och modersmålsundervisningen.

Om man slår upp ordet assimilering i Nationalencyklopedin får man följande förklaring:

assimilation, assimilering, den process genom vilken en minoritet helt överger sin egen kultur så att ursprungliga kulturskillnader försvinner.

Det är bra att SD även lokalt kommer ut ur skuggan och visar sitt rätta ansikte så att alla, inte minst i Tyresö, får se vad de står för.

Sverige behöver fler invandrare, inte minst för att klara välfärden i framtiden. Vi behöver däremot bli bättre på att integrera de nyanlända människorna och få ut dem i arbete snabbare. Detta har ingenting med kultur att göra. 
Svenska lagar gäller i Sverige, men utan kulturell mångfald skulle vårt samhälle bli mycket torftigare.

Undrar om SD vet att den ”helsvenska” maträtten kåldolmar, fördes till Sverige av Karl XII från Turkiet? Som historisk kebab, ungefär.

Relaterat: SvD, SvD, SvD, DN, DN, DN, AB.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Läs http://meritwager.wordpress.com/,
där hittar du en hel del om det du
kallar "konspiratoriska ideer".
Du tycks väldigt tvärsäker på att "Sverige behöver fler
invandrare, inte minst för att klara välfärden i framtiden."
Jag tycker du skall läsa
http://www.dn.se/debatt/arbetskraftsinvandring-hjalper-inte-offentlig-sektor
för lite information om hur det ligger till med den saken.

Dick Bengtson sa...

#Anonym# Man kan ha olika åsikter om detta, och tolka artikeln åt olika håll beroende vad man vill ha sagt. Här kommer ett annat citat:

"Om invandrare och infödda har samma sysselsättningsgrad i förvärvsarbetande åldrar kan det därför förväntas att invandrare ger en positiv effekt på de offentliga finanserna, det vill säga att deras bidrag i form av skatter och socialförsäkringsavgifter blir större än deras användning av den offentliga sektorn. Ett reformutrymme skapas, vilket skulle kunna användas för att underlätta försörjningen av en åldrande befolkning."

Jag ser att det i hemtjänsten, t ex, arbetar allt fler kvinnor med invandrarbakgrund. De jobben behövs, och bidrar dessutom till dessa kvinnors frigörelse från sina män med en egen försörjning. Mycket bra för integrationen!

Anonym sa...

Om inte om fanns så skulle ju allt
vara bra. Nu är det ju så att man under de senaste 30 åren
försökt uppnå precis detta. Resultet av alla de ansträngningarna
är ju inte precis upplyftande. Jag
tycker därför det är svårt att
inte vara skeptiskt till att man
nu helt plötsligt skulle hitta det vinnande receptet. Jag tycker
att nuvarande politik inom området är som att
försöka länsa en läckande båt genom att borra nya hål.

Dick Bengtson sa...

#Anonym# Nja, snarare att Alliansen försökt täta de socialdemokratiska hålen, när det i själva verket var en ny båt som var lösningen.
Den är på gång nu, men förändringar tar tid, tyvärr.

Anonym sa...

Det där om kåldolmarna får du väl upplysa Reinfeldt om också. Han har ju pratat nyligen om etniska svenskar. Får han bara klart för sig att kåldolmarna kommer från Turkiet så begriper även han att det inte finns svenskar.