måndag 30 maj 2016

Sjukvård på engelska?

Problem 1: Det saknas utbildade läkare och sjuksköterskor på många håll i Sverige.

Problem 2: Det tar för lång tid för medicinskt utbildade nyanlända och utlandsrekryterade att både få sin utbildning validerad och lära sig tillräckligt bra svenska. EU:s språkkrav som nyligen införts, riskerar också att förlänga processen eftersom dessa enligt uppgift inte tillhandahålls tillräckligt frekvent.

Lösning: Vård på engelska för dem som vill?

Svenskar generellt är väldigt duktiga på engelska. Varför inte erbjuda vårdkontakter på engelska för dem som vill?

Om en läkare eller sjuksköterska har sin utbildning validerad skulle de snabbare kunna komma i arbete om de kunde jobba på engelska parallellt med sina studier i svenska.

Det skulle självklart vara frivilligt för patienten. Förslagsvis skulle man vid bokning av sitt besök på vårdcentral eller sjukhus få besvara frågan om det är ok att läkare och sköterskor kommunicerar på engelska.
Många landsting arbetar idag med olika typer av ”snabbspår” för att hjälpa nyanlända till svensk legitimation. I dessa processer är, naturligtvis, medicinsk svenska en tung ingrediens. Att erbjuda nyanlända och utlandsrekryterade som behärskar god engelska möjlighet till jobb på det språket skulle kunna ge fler fördelar:

  • – Lättare att rekrytera
  • – Snabbare integration för vårdutbildade utan kunskaper i svenska
  • – Kortare vårdköer

För egen del skulle jag inte ha några problem med det vid enklare vårdbesök.

Jag tycker absolut att idén kan vara värd att prova. Vad tycker du?

2 kommentarer:

Hans Odeberg sa...

Förvisso skulle jag själv inte ha något emot att besöka engelsktalande läkare eller sjuksköterska. Även många invandrare skulle nog också finna det lättare att kommunicera på engelska än på svenska.

Det jag är orolig för är när en i vårdteamet talar engelska, och de övriga svenska. Men vänta - kan inte alla svenskar engelska? Nej. Inte på den nivå som krävs för att budskapet skall gå fram i en stressad akut situation. När en polack och en svensk skall samtala på ett språk ingen av dem behärskar kan det lätt bli kommunikationsmissar. Vi lär även behöva läkarsekreterare som översätter den engelsktalande vårdpersonalens journaler till svenska.

Trots mina invändningar ser jag positivt på förslaget. Alternativet till den engelsktalande läkaren är, på grund av läkarbristen, att inte få någon läkare alls. Och då tar jag hellre en läkare som jag har svårt att förstå. Och samtidigt en rejält utökad läkarutbildning i Sverige.

Dick Bengtson sa...

#Hans# Håller med dig. Det är därför jag tror på att patienten själv måste få bestämma om man vill ha vård på engelska eller ej. För enklare åkommor skulle jag själv inte ha något emot detta, men vore det något allvarligt skulle jag absolut föredra svensktalande vårdpersonal.
En annan fördel med läkaryrket är ju att de lär sig ganska många termer på latin, vilket alla således behärskar.
Vi måste våga tänka nytt! Det finns säkert massor med invändningar, men nya idéer måste prövas.