tisdag 27 mars 2012

Vi satsar på barn och ungdom

Tyresö har ett mycket rikt och varierat fritidsutbud för alla åldrar och intresseområden. Till detta bidrar i hög grad vårt stora och mycket aktiva föreningsliv. I kommunen finns tusentals föreningsaktiva barn och ungdomar i åldern 7-20 år.

En stor del av kommunens satsning på ungas fritid sker via nolltaxan. Den innebär att föreningslivet använder kommunens lokaler och anläggningar kostnadsfritt för barn- och ungdomsaktiviteter.

För Alliansen och Moderaterna i Tyresö är nolltaxan viktig, och något vi värnar och vill behålla.

För att ha råd att behålla den och samtidigt kunna hantera de ökande kostnaderna i kommunen pga den demografiska utvecklingen, måste dock vi vuxna framöver betala en större del av våra fritidskostnader än vad vi gör idag.

Vi anser visst att kommunen med skattemedel kan subventionera en viss del av vuxnas fritidsaktiviteter, men inte så mycket som idag.

Det är exempelvis inte rimligt att subventionera vuxnas ishockeyspelande i våra ishallar med 85 % av kostnaden eller vuxnas handbollsträning i våra idrottshallar med 63 %. I kommunens samlingslokaler subventionerar vi idag vuxnas lokalkostnad med över 80 %.

När dessutom flera specialidrottsförbund ställer massa krav på kommunens arenor för att tillåta seriespel på högsta nivå, utan minsta vilja till delfinansiering, ökar även det kostnaderna för vuxnas idrottande, inte minst för elitidrotten.

Vi vill fortsätta att satsa på och prioritera barnen och ungdomarna i Tyresö även i framtiden.

Därför tar vi ekonomiskt ansvar och justerar upp vuxentaxorna för verksamhet i kommunens lokaler och anläggningar. Inte för att jäklas med föreningslivets seniorer.

Relaterat: DN, DN, DN, SvD, SvD, SvD, AB, AB, AB.

Andra bloggar om, , , , , .

1 kommentar:

Anonym sa...

Hej Dick

När det gäller taxorna håller jag med dig, helt rätt tänkt!

Är du på valla och jobbar någon gång?
Dax för lunch?

Jensa