tisdag 26 juli 2016

Otrygga Tyresö?

Igår kväll blev en ung man skjuten vid en skola i Tyresö.

Strax därefter fick jag ett öppet meddelande, via Facebook, från en av kommunens mest engagerade idrottsledare där, han uttrycker sin oro för utvecklingen i Tyresö.
Hans frågor och tankar syns här nedanför. Av hänsyn till honom har jag maskerat bort namnet och kallar honom H i mitt svar.


Hej H.
Bra att du delar med dig av din oro för Tyresös utveckling. Det visar att ditt engagemang sträcker sig långt utanför idrottens värld.
Jag håller naturligtvis med dig, det som hände igår kväll är rent ut sagt för jävligt och borde inte hända. Ännu vet vi inte vem/vilka/varför, så själva händelsen går ännu inte att kommentera mer än så.

Tyresö växer så det knakar. Vi är nu fler än 45 000 (förhoppningsvis) stolta innevånare. Det är bra att vi växer, det ökar skatteunderlaget och ger bättre möjlighet att finansiera den gemensamma välfärden. 

Men den snabba tillväxten skapar också utmaningar, inte minst i utbyggnaden av den kommunala servicen i form av äldreboenden, förskolor, skolor, men även olika typer av anläggningar för fritidsaktiviteter.
Tyresö är en av de kommuner i Sverige som satsar allra mest per innevånare på våra idrottsanläggningar. Vi har dessutom en, till skillnad från många andra kommuner, en helt jämn fördelning i föreningsaktiviteter mellan tjejer och killar. Det är jag mycket glad för. 
Ändå är det till många idrotter, vilket också visar att vi har massor med duktiga föreningar, med engagerade ledare, du är ett lysande exempel H, som är villiga att lägga stora delar av sin fritid på dessa barn och ungdomars intressen.

Tyresö har inga s k utanförskapsområden, till skillnad från våra grannar Haninge och Huddinge. Jag vill påstå att det är p g a en genomtänkt lokal exploateringspolitik under många år. Den inriktningen är om möjligt ännu viktigare att hålla fast vid nu, när utmaningarna blir allt större, med tanke på vad som händer i Sverige just nu.

Du skriver att det är ”en massa” ungdomar som ”är ute och ställer till med en massa skit”. Jag vet inte vad du lägger i ”en massa”, men ett antal är det, och har tyvärr alltid varit. Min uppfattning är inte att de blivit fler, möjligen mer utåtagerande. 
Den stora utmaningen för kommunen att försöka lösa är att engagera just de ungdomar som inte är intresserade av föreningsliv eller vill besöka våra fritidsgårdar. Vi har genom åren försökt med olika medel, exempelvis drive-in-idrott på helgkvällar eller LAN-partyn dygnet runt, med blandat resultat. Här finns mer att göra och jag tar gärna emot förslag.

I år har vi fler sommaraktiviteter än någonsin i regi av fritidsgårdarna och föreningslivet. Tyvärr attraheras inte alla ungdomar av detta. Vid gårdagens skjutning uppges dessutom offret vara i 20-årsåldern. Då är man vuxen och inte längre en målgrupp för kommunens fritidsverksamhet.

De senaste åren har Tyresö satsat många miljoner på att skapa spontana mötesplatser för unga som inte vill engagera sig i föreningslivet. Skatepark 135 och multiarenan vid Nyboda skola är två exempel. Till hösten kommer ytterligare en multiarena på Kumla skolas gård att invigas och en parkourpark är i projekteringsfas.
Vi jobbar också för att få till en riktig fritidsgård i Strand som ersättning för dagens träffpunkt. Jag vill också, på sikt, flytta café Bonza, fritidsgården för de lite äldre, till ett läge mer centralt i Tyresö Centrum för att den verkligen ska kännas som allas gård.

Du skriver också att ”nu måste ni politiker göra något”. Jag skulle vilja omformulera det till att vi ska göra det tillsammans
Att barn och unga inte begår brott är i första hand ett ansvar för föräldrarna. Föräldraansvaret tar inte slut för att barnen uppnått tonåren
Vet alla Tyresöföräldrar vad deras 17-åringar gör på kvällar och nätter? Vet alla Tyresöföräldrar vilka deras ungdomar umgås med?
De flesta gör naturligtvis det, men långt ifrån alla. Vi har bara senaste året sett vandalisering i Alby, äggkastning i Strand och buskörning med fyrhjulingar vid nya Strandbadet. Allt tyder på att det är ”våra egna” ungdomar som ligger bakom.
Att allt fler föräldrar ”avsäger sig” sitt föräldraansvar, är ett ökande samhällsproblem som även drabbar Tyresö.

När det gäller den polisiära närvaron håller jag med dig. Både Alliansregeringarna och nuvarande har helt uppenbart misslyckats med att få ut fler poliser lokalt, trots ökande anslag. Polisen är visserligen ingen kommunal fråga, men vi trycker på för en förändring så mycket vi kan från den lokala politiken.

Med det här långa svaret vill jag bara berätta att det görs, och har gjorts, saker för att förebygga ungdomskriminalitet, men uppenbarligen finns det mer att göra. Det fortsätter vi med. Det här är ett arbete som aldrig tar slut. Jag skulle önska att alla vuxna var lika engagerade som du H, i så fall vore jobbet lite lättare.

Slutligen, det finns inga belägg för att Tyresö skulle vara mer otryggt än tidigare. Så sent som för någon vecka sedan kom t ex statistik som visar att antalet anmälda inbrott minskat första halvåret i jämförelse med 2015. 
Jag är övertygad om att Tyresö, trots tillväxten, kan fortsätta att vara en trygg, attraktiv och bra kommun att växa upp i om vi aktivt jobbar för det tillsammans.

Ta gärna kontakt med mig direkt med idéer eller tankar kring detta. Alla kontaktuppgifter finns på kommunens hemsida.

Inga kommentarer: